Castell Coch

Castell Coch

Castell Coch

Mae creadigaeth Gothig ardalydd Bute yng Nghastell Coch, gyda’r ystafelloedd lliwgar a’r lleoliad hardd ynghanol coetir, yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau bach i uchafswm o 30 o bobl ar yr un pryd.

Gellir llogi’r safle ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, digwyddiadau elusennol a dathliadau eraill.* Ewch i dudalen Llogi Castell Coch ar gyfer priodas i gael gwybod sut i wneud hynny.

Gellir llogi Castell Coch ar gyfer digwyddiad hyd at 13 mis o flaen llaw. Cofiwch fod Castell Coch ar gau ym mis Ionawr.

I weld os fydd yr safle hwn yn addas ar gyfer eich digwyddiad, mae manylion ar ein dudalen safle penodol ar gyfer Castell Coch sydd yn cynnwys manylion am ardaloedd y tu mewn, y trefniadau parcio, y cyfleusterau a sut i gael mynediad. Os hoffech drafod y syniad o gynnal digwyddiad yng Nghastell Coch, gweld a yw’r lle ar gael, gwybod beth yw’r pris, llogi, neu drefnu ymweliad â’r safle, cysylltwch â’r castell ar 02920 810101.

Ar ôl ichi gadarnhau, bydd angen ichi lofnodi’r Cytundeb Lleoliadau a darparu copi o’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus fis cyn y digwyddiad.

*Ac eithrio prom ysgol a phartïon pen-blwydd 18 a 21 oed.