Capel y Rug

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Picnic tedi bêrs
  • Crefftau a bwyd canoloesol

Gwybodaeth meysydd parcio
Mae’r maes parcio 50m o'r ganolfan ymwelwyr a cheir lleoedd parcio i 30 o geir gan gynnwys un man parcio pwrpasol i bobl ag anabledd.

Mynediad i’r Safle
Caniateir mynediad i gerbydau i'r safle.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas
Mae'r heneb yn hygyrch i bawb, ond mae grisiau yn arwain i'r oriel.

Cyfleusterau

  • Mae toiledau gwryw / benyw ar gael gan gynnwys cyfleusterau i ymwelwyr sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Meinciau/byrddau picnic
  • Mae yna ddolenni sain cludadwy
  • Cadair olwyn
  • Mae'r signal ffôn symudol ar y safle yn dda ar y cyfan.

Trwydded ar y Safle?
Trwydded alcohol, nid i’w yfed. Mae gan y safle drwyddedau PPL a PRS.

Mannau o dan do
Gallai Capel y Rug ei hun ddal 80 o bobl. Byddai Canolfan Ymwelwyr Capel y Rug yn dal 40 o bobl ac mae’n mesur 20 troedfedd wrth 15 troedfedd.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil
Nac Oes

Cynllun  o’r safle
Oes

Power ar gael ar y safle
Oes -  pŵer or prif gyflenwad

Dwr ar gael ar y safle
Oes- dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr
Oes – hyd at 110mm – 4 modfedd

Unrhyw fannau cyfnedig?
Oes – y bwthyn a’r ardd sydd ynghlwm â’r ganolfan ymwelwyr. Bydd rhai ardaloedd o'r safle hefyd yn cyfyngedig yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.