Abaty Ystrad Fflur

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Perfformiadau dramâu awyr agored
  • Digwyddiadau awyr agored Cogydd Hanes
  • Crefftiau

Gwybodaeth meysydd parcio
Cymysgedd o arwynebau caled a glasswellt i barcio car. Mae’r maes parcio 50m I ffwrdd o’r safle a mae 40 o llefydd ar gael.

Mynediad i’r Safle
Caniateir mynediad i gerbydau i'r safle. Mynediad rhwystredig I’r ardal digwyddiadau yn unig.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas
Mae’r safle yn hygyrch yn gyffredinol fodd bynnag bydd angen i ymwelwyr fod yn ymwybodol o’r ardal anhygyrch y tu ol i’r ddau gapel llae mae dau fwrdd gwybodaeth yn cael ei lleoli. Mae tri cham anwastad dross wal a wynebau glasswelt ar y safle. Gellir trefniadau gael eu gwneud gyda’r ceidwad i defnyddwyr cadeiriau olwyn i fynd i mewn i’r safle drwy’r giât ymadael, gan roi mynediad i lwybr lefel cadarn i’r adfeilion abaty.  

Cyfleusterau

  • Mae lluniaeth ar gael i’w phrynu yn y siop anrhegion
  • Mae toiledau ar gael yn y maes parcio sydd yn cynnwys cyfleusterau i ymwelwyr sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas. Mae cyfleusterau newid babanod hefyd ar gael.
  • Dolenni clywed ar gael
  • Cownter isel
  • Meinciau
  • Does dim signal i ffonau symudol

Trwydded ar y Safle?
Trwydded alcohol, nid i’w yfed. Mae gan y safle drwyddedau PPL a PRS.

Mannau o dan do
Nac oes

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil
Nac oes

Cynllun  o’r safle
Oes

Power ar gael ar y safle
Oes – 16amp cyflenwad pwer ar gael

Dwr ar gael ar y safle
Oes- dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatad i osod pegiau yn y llawr
Oes – hyd at 110mm – 4 modfedd

Unrhyw fannau cyfnedig?
Nac oes - heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw yn unig.