Y Castell Gwyn

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle:

  • Ail-greadau
  • Ffeiriau crefft
  • Ffilmio ar gyfer teledu / ffilm
  • Arddangosiad adar ysglafaethus 
  • Ffotograffiaeth

Gwybodaeth meysydd parcio
Mae 5 lle parcio tu allan i’r heneb.

Mynediad i’r Safle
Mynediad cyfyngedig i gerbydau

Mynediad i bobl sy'n chael yn anodd symud o gwmpas                                                                                                                              
Bydd angen i ymwelwyr fod yn ymwybodol o'r arwynebau glasswellt a graean yn y safle a'r arwyneb glasswellt i cyraedd y safle. Does dim mynediad i'r tŵr i ymwelwyr sy'n chael yn anodd symud o gwmpas.

Cyfleusterau

  • Byrddau picnic,
  • Mae toiledau gwryw / benyw ar gael ar y safle gan gynnwys cyfleusterau i’r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Byrbrydau ar gael o’r siop anrhegion
  • Dolen sain cludadwy ar gael.

Trwydded ar y Safle?Trwyddedau PRS a PPL. Twydded safle hefyd ar gael.

Mannau o dan doNac oes

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau SifilNac oes

Cynllun o’r safle  Oes

Pŵer ar gael ar y safleOes -  pŵer or prif gyflenwad

Dŵr ar gael ar y safleOes- dŵr o’r prif gyflenwad

Caniatâd i osod pegiau yn y llawrOes – hyd at 110mm – 4 modfedd

Unrhyw fannau cyfyngedig? Nac oes heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.