Tŷ Trefol Elisabethaidd Plas Mawr

Llun o Plas Mawr

Plas Mawr

Adeiladwyd Tŷ Trefol Elisabethaidd Plas Mawr yng Nghonwy rhwng 1576 a 1585, ac mae yng nghanol strydoedd cul a choblog y dref ganoloesol hon. Mae’n ddigon tebyg mai dyma’r tŷ trefol Elisabethaidd sydd yn y cyflwr gorau ym Mhrydain.

Mae’r Siambr Fawr ar gael ar gyfer digwyddiadau bychain* hyd at 40 o westeion. Mae’r Siambr Fawr ar y llawr cyntaf, a rhaid dringo grisiau pren a chul i’w chyrraedd. Ewch i dudalen Llogi Plas Mawr ar gyfer priodas i gael gwybod sut i logi’r neuadd ar gyfer priodas.

I weld os fydd yr safle hwn yn addas ar gyfer eich digwyddiad, mae manylion ar ein dudalen safle penodol ar gyfer Tŷ Trefol Plas Mawr sydd yn cynnwys manylion am ardaloedd y tu mewn, y trefniadau parcio, y cyfleusterau a sut i gael mynediad.

Gellir llogi Plas Mawr 13 mis cyn y dyddiad. Os hoffech drafod cynnal digwyddiad ym Mhlas Mawr, cael gwybod a yw’r lle ar gael, holi am y pris, bwcio neu drefnu ymweliad â’r safle, cysylltwch â’r tîm masnachol ar 03000 257182. Mae Plas Mawr ar gau rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth (yn gynwysedig).

Bydd angen ichi lofnodi ein Cytundeb Lleoliadau ar ôl cadarnhau, a darparu copi inni o’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus fis cyn yr achlysur.

*Ac eithrio prom ysgol a phartïon pen-blwydd deunaw oed.