Llys a Chastell Tre-tŵr

Llun o Llys a Chastell Tre-tŵr

Llys a Chastell Tre-tŵr

Mae Llys Tre-tŵr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dŷ cwrt wedi ei adfer o’r Oesoedd Canol. Cafodd ei adeiladu gan Syr Roger Vaughan yn y bymthegfed ganrif, ac mae’n darparu lleoliad ysblennydd ar gyfer eich digwyddiad.

Mae’r gwaith pren godidog yn goroesi yn ardaloedd y gogledd a’r gorllewin, ac mae ffenestri diweddarach yn yr arddull Clasurol yn dyddio’n ôl i’r 1630au.

Mae’r tŷ cwrt yn edrych dros y castell a sefydlwyd fel amddiffynfa bridd a phren pan orchfygwyd yr ardal gan y Normaniaid a’i ailgodi’n ddiweddarach mewn carreg.

Gellir llogi’r safle ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, digwyddiadau elusennol a dathliadau eraill.*Ewch i’r dudalen llogi priodasau Tre-tŵr i gael manylion ynglŷn â llogi’r neuadd ar gyfer priodasau .

I weld os fydd yr safle hwn yn addas ar gyfer eich digwyddiad, mae manylion ar ein dudalen safle penodol ar gyfer Llys Tre-tŵr sydd yn cynnwys manylion am ardaloedd y tu mewn, y trefniadau parcio, y cyfleusterau a sut i gael mynediad.

Gallwn dderbyn cais i fwcio Llys Tre-tŵr 13 mis cyn y dyddiad. Os hoffech drafod cynnal digwyddiad yn Nhretŵr, cael gwybod pryd y mae ar gael, holi am y pris, bwcio neu drefnu ymweliad â’r safle, cysylltwch â’r tîm masnachol ar 03000 257182. Mae ar agor ar lai o ddiwrnodau yn y gaeaf - dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn yn unig.

Bydd angen ichi lofnodi’r Cytundeb Lleoliadau ar ôl cadarnhau’r trefniant, a darparu copi inni o’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus fis cyn yr achlysur.