Priodasau a lluniau priodas

 • Llun o briodas yn Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • Llun o Castell Coch

  Castell Coch

 • Llun o briodas yn Plas Mawr

  Plas Mawr

 • Llun o Llys a Chastell Tre-tŵr

  Llys a Chastell Tre-tŵr

 • Llun o Llys a Chastell Tre-tŵr

  Llys a Chastell Tre-tŵr

Mae gan Cadw bedwar safle sydd â thrwydded seremonïau sifil, ac maent yn lleoliadau unigryw ac ysblennydd ar gyfer priodasau:

Castell Caerffili (y Neuadd Fawr)
Castell Coch (y Parlwr)
Tŷ Trefol Elisabethaidd Plas Mawr (y Siambr Fawr)Llys a Chastell Tre-tŵr (y Neuadd Fawr, y Neuadd Uchaf a’r Rhandai)

Gellir cynnal seremonïau priodas sifil neu bartneriaeth sifil yn yr ardaloedd a enwir yn y lleoliadau, gyda’r seremoni’n cael ei chynnal gan gofrestrydd yr awdurdod lleol. Cliciwch ar y dolenni i gael mwy o wybodaeth am bob lleoliad.

Gellir bwcio am y tro am fis er mwyn rhoi amser ichi ystyried yr holl opsiynau!

Ewch i’r tudalen Lluniau Priodas i gael gwybodaeth ynglŷn â lluniau priodas ar safleoedd Cadw.

Ni ellir cynnal seremonïau priodas crefyddol ar Safleoedd Cadw oherwydd eu bod yn henebion cofrestredig na ellir eu cysegru. Fodd bynnag, mae gan Gastell Caerffili, Castell Coch, Llys a Chastell Tre-tŵr a Phlasty Trefol Elisabethaidd Plas Mawr drwyddedau ar gyfer seremonïau sifil a gellir llogi’r safleoedd ar gyfer bendithio priodasau ac ar gyfer ffotograffau.

Yn aml ni chaniateir codi a defnyddio marquee sydd heb bwysau dŵr. Trowch at yr wybodaeth ar begiau tir ar dudalennau’r safleoedd penodol i weld a yw codi marquee yn bosibl ar y safle. Os yw hynny’n bosibl, llenwch y ffurflen gais er mwyn inni ystyried eich cais.