Ffair Briodas 

03 Mawrth 2019 11yb – 4yp — Y Neuadd Fawr, Castell Caerffili

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • Llun o Castell Caerffili

  Castell Caerffili

 • Llun o Castell Caerffili

  Castell Caerffili

Mynediad am ddim a bag bach o nwyddau am ddim.

Ydych chi’n trefnu eich priodas arallfydol?

Beth am fynd i ffair briodas yng Nghastell Caerffili, yr ail gastell mwyaf yn y Deyrnas Unedig, i gynllunio eich diwrnod mawr chi.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu ymhlith cyflenwyr priodas gwych, gan gynnwys: dylunwyr cacennau, diddanwyr, gwerthwyr deunydd ysgrifennu, ffotograffwyr, gwerthwyr blodau, dylunwyr gwisgoedd priodas, a dylunwyr lleoliad, a hynny i enwi ychydig.

Bydd ein cydlynydd digwyddiadau preswyl yn bresennol hefyd er mwyn trafod defnyddio un o’n lleoliadau ni ar gyfer eich diwrnod mawr. 

Noder:

Ni fydd Neuadd Fawr Castell Caerffili yn agored i briodasau yn 2020-2021; ond, mae dyddiadau yn parhau i fod ar gael yn 2019 a bydd gostyngiad arbennig os ydych yn archebu ar y diwrnod.  

Ar hyn o bryd, mae gan Cadw bedwar lleoliad sydd ar gael i’w llogi.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar:

Castell Caerffili

Castell Coch

Plas Mawr 

Llys a Chastell Tretŵr