Lluniau priodas

Castell Talacharn

Castell Talacharn

Gellir llogi’r rhan fwyaf o’n safleoedd ar gyfer bendith priodas neu ar gyfer tynnu lluniau. Mae ein henebion yn cynnig cefndir ysblennydd ar gyfer tynnu lluniau priodas, a chysylltwch â’r safle’n uniongyrchol i drefnu.* Ar gyfer safleoedd lle nad oes staff yno, trowch at y tudalennau Diwrnodau Allan i weld beth yw’r oriau agor.

Ni fydd y safleoedd yn gallu cael eu cyfyngu ar gyfer tynnu lluniau priodas, felly bydd ymwelwyr cyffredin ar y safleoedd hefyd.  

*Ni chaniateir tynnu lluniau priodas yng Nghaerffili, Castell Coch, Plas Mawr a Thre-tŵr.