Cyrsiau Hyfforddi a Dolenni

Cyrsiau Hyfforddi a Dolenni

Cyrsiau Hyfforddi a Dolenni

Cynllun Bwrsariaeth Sylfeini mewn Treftadaeth

Mae'r cynllun yn hwyluso ac yn cyllido lleoliadau hyfforddiant seiliedig ar waith yn
y sector treftadaeth adeiledig yn Ne Cymru.

Bydd yr hyfforddeion yn gweithio tuag at ennill NVQ3 mewn Sgiliau Adeiladu Traddodiadol, a hynny gyda chymorth a chyfarwyddyd darparwyr y lleoliadau. Bydd y sgiliau a ddysgir yn helpu i gynnal y sector treftadaeth adeiledig yn Ne-orllewin Cymru.

Caiff y lleoliadau eu trefnu gan Swyddog y Fwrsariaeth Dreftadaeth. Mae hwn yn
gynllun hyblyg sy'n galluogi'r hyfforddeion i gael lleoliadau gyda nifer o wahanol
ddarparwyr yn ystod y flwyddyn fel y gallant elwa ar gynifer o brofiadau dysgu â
phosibl.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys plastro â chalch, gwaith saer maen a gwaith saer.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael taliad bwrsariaeth o £13,200 ar gyfer y
rhaglen 12 mis, i'w galluogi i dalu'r costau sydd ynghlwm wrth ennill cymhwyster
o'r fath.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Swyddog Bwrsariaeth Treftadaeth yng Nghanolfan Tywi, Llandeilo drwy ffonio (01558) 824271 neu anfonwch e-bost at post@tywicentre.org.uk neu ar y gwefan www.canolfantywi.org.uk