Apps Conwy a Dinbych

Huw, Eleanor a Tom

Mae Cadw wedi datblygu dau app dwyieithog sy’n helpu i ddweud y straeon y tu cefn i’r cestyll a waliau’r dref yng Nghonwy a Dinbych. Maen nhw’n gweithio’n debyg i gêmau, yn annog ymwelwyr i archwilio trwy gwblhau sialensiau a chasglu pwyntiau ar y ffordd. Gall defnyddwyr gymharu eu llwyddiant gyda chwaraewyr eraill ar fwrdd y ceffylau blaen.

  • Yn Ninbych, gall ymwelwyr ddewis bod yn un o dri chymeriad — Eleanor de Clare, Huw y Gwarchodwr, neu Tom Gwas y Gegin — sy’n gorfod cwblhau tasgau penodol gan ddefnyddio’u cryfderau arbennig.
  • Mae’r app yng Nghonwy’n gwahodd ymwelwyr i ddatgelu chwedl y jac-do a dysgu beth sy’n cysylltu’r aderyn â’r dref hynafol.
  • Mae’r ddau app yn galluogi ymwelwyr i anfon cerdyn post rhithiol at deulu a ffrindiau.

Mae’r apps ar gael i’w codi am ddim o’r App Store ac yn addas ar gyfer iPhone ac iPad.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r app Conwy

Cliciwch yma i lawrlwytho'r app Dinbych