Llywodraeth Cymru yn edrych ymlaen at flwyddyn chwedlonol i dwristiaeth yn 2017

Dydd Mawrth 05 Ebrill 2016

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heddiw y bydd ei hymgyrch farchnata twristiaeth yn 2017 yn dathlu Blwyddyn Chwedlau. Cyhoeddodd fanylion hefyd am sut gall darparwyr, atyniadau a busnesau twristiaeth ledled Cymru gael rhagor o wybodaeth.

Llun o Castell Harlech

Castell Harlech

Wrth i'r ystadegau diweddaraf ddangos cynnydd blynyddol olynol yn nifer ac yng ngwariant ymwelwyr, gyda ffigurau dros dro ar gyfer 2015 yn dangos ei bod yn debygol y bydd gwariant gan ymwelwyr hyd yn oed yn uwch na’r record o £1.735 biliwn a nodwyd yn 2014, Bydd ymgyrch "Blwyddyn Chwedlau" yn parhau i godi proffil darpariaeth twristiaeth Cymru, gyda’r nod o ddenu hyd yn oed rhagor o ymwelwyr i Gymru yn 2017.  

Er mwyn galluogi'r diwydiant i gymryd rhan yn y broses gynllunio, bydd "Blwyddyn Chwedlau" yn nodwedd allweddol o sioeau teithiol diwydiant twristiaeth Croeso Cymru, a fydd yn ymweld ag Aberystwyth, Caerffili, Llanelli a Bae Colwyn rhwng 10 a 25 Mai 2016.

Mae Blwyddyn Chwedlau yn dilyn lwyddiant Blwyddyn Antur 2016 - sydd hyd yma wedi cynnwys dathliad cenedlaethol dros y penwythnos diwethaf, sef y 'Penwythnos Mawr Antur', ymgyrch farchnata ryngwladol, a llwyddiant masnachol cerflun enfawr o ddraig yng Nghastell Caerffili.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae Blwyddyn Chwedlau 2017 yn gyfle i adeiladu ar yr hunaniaeth wirioneddol unigryw sydd gan Gymru ar lwyfan y byd, drwy ein galluogi ni i fanteisio ar ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog Cymru i fod yn wahanol i'n cystadleuwyr. Wrth wneud hynny, rydym yn awyddus i atgyfnerthu canfyddiadau cadarnhaol am ein gwlad, a sefydlu Cymru fel cyrchfan berthnasol a chyfoes o ansawdd uchel yn yr 21 ganrif. Blwyddyn Chwedlau yw ein cyfle i drochi pobl yn ein stori epig. Mae'n gyfle hefyd i greu profiadau chwedlonol i bawb.”

Mae darparwyr twristiaeth ar draws Cymru yn cael eu hannog i greu neu drefnu thema eu cynnyrch a'u profiadau gan ddefnyddio chwedlau Cymru fel ysbrydoliaeth - yn amrywio o’n harwyr hanesyddol ac enwogion chwaraeon i safleoedd treftadaeth eiconig y wlad a storïau chwedlonol.

Fel ffordd o ategu hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi o'r blaen fod cyllid yn cael ei ddarparu drwy'r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol a Chronfeydd Arloesi Cynnyrch Twristiaeth gyda'r nod o ddatblygu prosiectau a gweithgareddau Blwyddyn y Chwedlau ar draws Cymru.

Mae sioe deithiol Blwyddyn Chwedlau y diwydiant twristiaeth yn gyfle i gael rhagor o wybodaeth am Flwyddyn Chwedlau. Dyma’r dyddiadau a’r lleoliadau:
• 10 Mai - Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
• 12 Mai - Cwrs Golff, Gwesty a Sba Bryn Meadows, Caerffili
• 18 Mai - Parc y Scarlets, Llanelli
• 25 Mai - Parc Eirias, Bae Colwyn

Am ragor o fanylion, ewch i dudalen digwyddiadau ar wefan Fusnes Cymru.