Ymunwch â Cadw i fwynhau Cyffro'r Canrifoedd a Fu’r Pasg hwn

Dydd Gwener 16 Chwefror 2018

Castell Caerffili

 Y Pasg hwn, Cadw yn eich gwahodd chi i ddod draw i’ch safle Cadw lleol chi i fwynhau hwyl yr ŵyl mewn ffordd ychydig yn wahanol i'r arfer.

Rhwng 30 Mawrth a 15 Ebrill, gall ymwelwyr ledled Cymru gymryd rhan mewn helfa Wyau Pasg, rhoi cynnig ar saethyddiaeth neu hyd yn oed fynd i barti pen-blwydd canoloesol mawreddog.

Caiff anturiaethwyr â dant melys eu gwahodd i wisgo eu capiau clyfar i fynd ar helfa o gwmpas nifer o safleoedd (Abaty Ystrad Fflur, Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion, Castell Caernarfon, Castell Cas-gwent, Castell Cilgerran, Castell Cricieth, Castell Dinbych, Castell Oxwich, Castell Harlech, Castell Rhuddlan, Castell Talacharn, Gwaith Haearn Blaenafon, Llys a Chastell Tre-tŵr a Phlas Mawr) i ganfod y trysor mae Bwni ddireidus y Pasg wedi'i guddio.

Os oes well gennych chi bethau milwrol na phethau melys, bydd Castell Biwmares a’i filwyr rhyfel yn mynd ag ymwelwyr 700 mlynedd yn ôl mewn amser i roi blas i chi ar fywyd yng Nghymru yn ystod yr Oesoedd Canol. 

Yn y cyfamser, bydd Abaty Tyndyrn yn mynd ag ymwelwyr yn ôl mewn amser gydag arddangosfa o ffotograffau o droad y bedwaredd ganrif ar bymtheg, sy’n dangos y gwaith cadwraeth a wnaed i gynnal yr heneb hardd y mae cymaint o bobl yn dotio ati heddiw.

Ymysg hwyl y Pasg, bydd dathliad yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerffili. I nodi pen-blwydd y gaer gadarn yn 750 oed, caiff gwesteion anrhydeddus eu gwahodd i gymeradwyo wrth i farchogion orymdeithio drwy’r dref a chael eu herio i ddewis ochr wrth i'r ddwy fyddin fynd ati i frwydro.
Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: “Rydyn ni’n falch iawn ein bod yn gallu cynnig amserlen mor amrywiol o ddigwyddiadau dros y Pasg. Mae rhywbeth at ddant pawb – o hwyl i’r teulu i ail-greu digwyddiadau hanesyddol.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu pobl leol ac ymwelwyr i ddathlu’r achlysur gyda ni, ac i ddysgu am hanes cyfoethog Cymru yn rhai o’n safleoedd mwyaf trawiadol.”

Rhestr o Ddigwyddiadau: (Cymru gyfan)

Crefftau’r Pasg a Llwybr Wyau Pasg yn Abaty Ystrad Fflur

Dydd Gwener 30 Mawrth – Dydd Llun 02 Ebrill
11am–4pm
Dydd Mercher 04 Ebrill; Dydd Mercher 11 Ebrill
1:30pm–4:30pm

Bydd llond y lle o hwyl yn Abaty Ystrad Fflur y Pasg hwn, lle byddwn yn mynd ati i greu llawer o grefftau. Cewch gyfle i greu cardiau, masgiau, melinau gwynt, magnedau defaid a llawer mwy...

Llwybr Wyau Pasg Cadbury’s yng Nghastell Cilgerran – mewn cydweithrediad â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Dydd Gwener 30 Mawrth – Dydd Llun 02 Ebrill
10am–4pm

Ymunwch yn yr hwyl yng Nghastell Cilgerran y Pasg hwn wrth i Lwybr Wyau Pasg Cadbury's i’r Teulu ddychwelyd. Chwiliwch o amgylch y castell am gliwiau i ddod o hyd i'r ateb i’ch pos, wedyn ewch yn ôl i hawlio’ch Wy Pasg Cadbury's blasus!

Parti Pen-blwydd Canoloesol yng Nghastell Caerffili
Dydd Gwener 30 Mawrth – Dydd Llun 02 Ebrill
11am–4pm. 

Bydd arddangosfeydd trwy gydol y dydd, gyda’r cyntaf am 10am a’r un olaf am 3:30pm

Estynnwn groeso cynnes i chi i Barti Pen-blwydd Canoloesol Castell Caerffili yn 750 oed! Ymunwch â Historia Normannis i nodi pen-blwydd y safle yn 750 oed. Cewch gymeradwyo wrth i farchogion orymdeithio drwy’r dref i’r castell bob bore a dewis eich ochr wrth i’r ddwy fyddin frwydro. Bydd arddangosfeydd brwydro a hanes byw yn cael eu cynnal trwy gydol y dydd.


Pasg Penigamp yng Nghastell Biwmares
Dydd Gwener 30 Mawrth – Dydd Llun 02 Ebrill
10am-5pm

Dewch i helpu Castell Biwmares i droi’r cloc yn ôl 700 mlynedd. Cewch gwrdd â llu o filwyr rhyfel a fydd yn eich helpu chi i gael blas ar fywyd yn yr Oesoedd Canol.

Llwybr Wyau Pasg yng Ngwaith Haearn Blaenafon
Dydd Gwener 30 Mawrth – Dydd Sul 01 Ebrill
10am–4pm

Dewch draw i Waith Haearn Blaenafon i gymryd rhan mewn helfa Wyau Pasg ac i gael cyfle i ennill wy arbennig yn wobr.
£2 y plentyn. Sylwch: bydd gwobrau arbennig ond ar gael ar Sul y Pasg.

Capsiwl Amser o Ffotograffau yn Abaty Tyndyrn
Dydd Gwener 30 Mawrth – Dydd Llun 02 Ebrill 

Bydd teithiau dywys yn digwydd yn ddyddiol am 10:30am, 1pm a 3pm. Bydd y galeri ffotograffau ar agor rhwng 10:30am a 5pm

Dewch i gael cipolwg ar orffennol Abaty Tyndyrn. Bydd ffotograffau o'r 19eg ganrif yn rhoi darlun gweledol hyfryd o'r ymdrech sydd wedi’i gwneud i amddiffyn cyflwr da’r abaty. Bydd taith dywys ar gael hefyd, lle gallwch ddysgu am yr adeilad a chadwraeth yr heneb hon sy’n annwyl iawn i'r genedl.

Llwybr y Pasg yng Nghastell Cas-gwent
Dydd Gwener 30 Mawrth – Dydd Sul 15 Ebrill

9:30am–5pm

Mae Castell Cas-gwent yn eich gwahodd i sboncio draw gyda’ch bwnis bach i fwynhau’r llwybr difyr i deuluoedd.


Cerddoriaeth a Straeon Hynafol Cymru yng Nghastell Cricieth
Dydd Sadwrn 31 Mawrth
11am – 4pm

Cewch ymgolli yng ngolygfeydd a synau gorffennol Cymru yng nghwmni Geraint Wyn Roberts ac Owen Davies. Bydd pibgodau a cherddoriaeth charango yno i’ch swyno a chewch wrando ar gyfres o straeon hynafol.

Helfa Wyau Pasg y Ddraig yng Nghastell Caernarfon
Dydd Sadwrn 31 Mawrth – Dydd Sul 01 Ebrill
11:30am–3:30pm. Amser pob Helfa: 11:30am, 1pm a 2:30pm

Ymunwch â morwynion a gwarchodfilwyr y castell i ddarganfod ogof y ddraig. Cewch ddysgu sut mae defnyddio bwa a saeth a mynd ati i chwilio drwy lwybrau dyfnaf a thywyllaf y castell i ddod o hyd i'r ddraig ac ennill Wy Pasg yn wobr. Ydych chi’n ddigon dewr?
Sylwch: nid yw Dreigiau Cadw yn rhan o'r digwyddiad hwn.

Hwyl a Helynt y Pasg! yng Nghastell Rhaglan
Dydd Sadwrn 31 Mawrth – Dydd Llun 02 Ebrill

11am–4pm.

Bydd gweithgaredd yr arth wen yn digwydd yn ddyddiol am 11am, 1pm and 2pm
Bydd digon o hwyl a ffwlbri i’w gael eleni gan fod y Pasg ar ddydd Ffŵl Ebrill. Dewch i Gastell Rhaglan, lle bydd digrifwyr, Ysgol i Ffyliaid, eirth gwynion, pobl o oes y cerrig, deinosoriaid a llawer mwy o hwyl hurt bost dros dri diwrnod. Dewch mewn gwisg ffansi os ydych chi am fynd i ysbryd gwirion yr ŵyl mewn steil.

Pasg Penigamp yr Oesoedd Canol yng Nghastell Dinbych
Dydd Sadwrn 31 Mawrth – Dydd Sul 01 Ebrill
11am – 4pm

Bydd Dinbych yn cynnal ei ddigwyddiad blynyddol llawn Cyffro Canoloesol, a fydd yn cynnwys Helfa Wyau Pasg a gweithgareddau crefft traddodiadol, yn ogystal â brwydro Canoloesol, hanes byw a chyfle i roi cynnig ar saethyddiaeth mewn un penwythnos llawn dop.

Helfa hwyaid yng Nghaer a Baddonau Rhufeinig Caerllion
Dydd Sadwrn 31 Mawrth – Dydd Sul 01 Ebrill
11am – 4pm

Ymunwch â’n Helfa Hwyaid o gwmpas y Baddonau Rhufeinig a ‘bachu hwyaden’ ar y ffordd i ennill eich balŵn Hwyaden ac wy Pasg blasus.
£3 ar gyfer yr helfa

Helfa Wyau Pasg yng Nghastell Cricieth
Dydd Sul 01 Ebrill
11am–4pm

Dewch i Gastell Cricieth y Pasg hwn i gymryd rhan mewn helfa wyau arbennig ac i fwynhau'r golygfeydd godidog dros Fae Ceredigion.


Llwybr y Pasg yng Nghastell Oxwich
Dydd Sul 01 Ebrill
11am–4pm

Ydych chi'n barod am her? Mae Castell Oxwich yn gwahodd ymwelwyr i ddilyn y llwybr a datrys cliwiau er mwyn ennill gwobr arbennig...

Helfa a Bwni'r Pasg yng Nghastell Talacharn
Dydd Sul 01 Ebrill
10am–4pm

Mae Bwni'r Pasg yng Nghastell Talacharn ac mae hi wedi cuddio'r holl wyau – allwch chi ddod o hyd iddyn nhw?

Helfa Wyau Pasg ym Mhlas Mawr
Dydd Sul 01 Ebrill
11am - 4pm

Dewch draw i Blas Mawr ddydd Sul y Pasg i ganfod ble mae Bwni’r Pasg yn cuddio er mwyn cael cyfle i ennill gwobr. Cewch hefyd gyfle i fod yn greadigol wrth addurno wyau a chreu danteithion y Pasg o farsipán.

Marchogion Ardudwy a Helfa Wyau Pasg yng Nghastell Harlech
Dydd Sul 1 Ebrill – Dydd Llun 02 Ebrill
11am–4pm
Sut beth oedd byw mewn castell yn y 13eg ganrif? Ewch yn ôl mewn amser gyda marchogion Ardudwy. Cewch gyfle i roi cynnig ar saethyddiaeth ac i wylio arddangosiadau ymladd ac arddangosfeydd arfau. Bydd Helfa Wyau Pasg i’r rheini sydd am fynd i hwyl yr ŵyl hefyd!

Helfa Wyau Pasg yn Llys a Chastell Tre-tŵr
Dydd Sul 01 Ebrill – Dydd Llun 02 Ebrill
10am–4pm

Dilynwch ôl troed y “Gwningen Grwydrol” o gwmpas y llys a’r castell er mwyn canfod lle mae wedi cuddio’r wyau...

Hwyl y Pasg yng Nghastell Rhuddlan
Dydd Llun 01 Ebrill a Dydd Mercher 04 Ebrill
11am–4pm

Dewch i Gastell Rhuddlan ddydd Sul y Pasg i glywed straeon yn cael eu hadrodd, i addurno bisgedi ac i greu bonedi'r Pasg. Bydd cwis y Pasg yn cael ei gynnal a bydd wy Pasg am ddim i’r 200 plentyn cyntaf! Mae croeso mawr i chi ddod yn ôl ar y 4ydd i glywed rhagor o straeon ac i gael hyfforddiant saethyddiaeth.