Galw ar wirfoddolwyr i Gastell Caernarfon

Dydd Iau 22 Chwefror 2018

Castell Caernarfon

A ydych chi awydd gwirfoddoli yn un o safleoedd treftadaeth y byd? A ydych chi’n meddwl y gallech chi gysylltu ag ymwelwyr er mwyn helpu i ddod â’u hymweliad â’r safle yn fyw? Ar hyn o bryd mae Castell Caernarfon yn chwilio am wirfoddolwyr i lenwi dwy rôl newydd gyffrous.

Mae’r rôl gyntaf yn cynnig cyfle i gymryd rhan mewn dehongliad mewn gwisg o fewn y castell. Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu hannog i ymgysylltu ag ymwelwyr gan wisgo gwisg cymeriad o’r canol oesoedd a ddarperir, gan ddefnyddio casgliad o greiriau canoloesol.

Yr ail opsiwn yw Cyfarchwr y Castell, yn croesawu ymwelwyr â Chastell Caernarfon a’u helpu i gael y gorau o’u hymweliad. Bydd y rôl yn cynnwys awgrymu’r llwybrau gorau o amgylch y castell, tynnu sylw at y rhannau sy’n rhaid eu gweld, a bod wrth law yn gyffredinol i gynorthwyo gydag ymholiadau ymwelwyr.

Ddydd Iau 1 Mawrth 2018, sef Dydd Gŵyl Dewi, bydd mynediad am ddim i Gastell Caernarfon a gall unrhyw un sydd â diddordeb yn y naill rôl wirfoddoli neu’r llall alw heibio a rhoi cynnig arni. Bydd ceidwaid mewn gwisg wrth law i arwain darpar wirfoddolwyr trwy bwyntiau allweddol o drin casgliad a helpu ymwelwyr i gael y gorau o’u hymweliad.

Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, sy’n gofalu am Gastell Caernarfon ac mae’n un o bedwar castell yng Ngogledd Cymru sy’n rhan o safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Iau 1 Mawrth 2018 rhwng 11:00 a 15:00 ac nid oes yn rhaid cadw lle o flaen llaw. Am ragor o wybodaeth am wirfoddoli yng Nghastell Caernarfon, cysylltwch â Phrif Geidwad y castell, John Sherlock, ar 01286 677617 neu ymwelwch â http://cadw.llyw.cymru/, am ragor o gyfleoedd gwirfoddoli gyda Cadw.