STAMP Castell03

Dydd Mercher 14 Mawrth 2018

Galwn am geisiadau gan artistiaid i fod yn rhan o brosiect unigryw yn nhref Caernarfon.  

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Yn dilyn llwyddiant y ddwy arddangosfa STAMP Castell ddiwethaf, bydd Castell03 yn dychwelyd eleni gyda'r ffocws thematig 'I'r Môr' i gydfynd â Blwyddyn y Môr 2018 Croeso Cymru. 

Mae STAMP yn rhan o Raglen Creu Cymunedau Cyfoes (IPP) Cyngor Celfyddydau Cymru. Dan arweiniad Cyngor Gwynedd, mewn partneriaeth â Galeri, Cadw a Chymunedau yn Gyntaf, mae’r rhaglen yn cwmpasu gwaith prosiect creadigol gyda nifer o grwpiau cymunedol, artistiaid a sefydliadau ledled yr ardal. 

Yr artist Manon Awst fydd yn arwain y prosiect Castell03, ac yn cydlynu rhwng 8 a 10 prosiect safle-penodol ar gyfer wythnos o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd rhwng 15–24 Mehefin 2018.

Galwn am geisiadau gan bob math o artistiaid, perfformwyr a chrefftwyr sydd yn agored i gydweithio, yn flaengar, uchelgeisiol ac ar gael i ymgymryd â'r gwaith rhwng Ebrill a Mehefin 2018. Bydd pob artist yn cydweithio ag arbenigwr o faes gwahanol (e.e. ecoleg/ hanes/ llenyddiaeth) ar gyfer creu darn o gelf amlgyfrwng (cerflun/ gosodiad/ perfformiad) yn ymateb i safle penodol o fewn y Castell neu o fewn y dref yn cynnig syniadau amrywiol ar y thema 'I'r Môr'. 

Croesawn geisiadau gan grwpiau o artistiaid.

Mae cyllid o hyd at £2000 ar gael ar gyfer bob gwaith celf, sy'n cynnwys ffi'r artist/artistiaid a holl ddeunyddiau ac offer technegol.

Nid ydym yn gofyn am syniadau penodol ar hyn o bryd, felly os gwelwch yn dda anfonwch CV, datganiad byr yn amlinellu eich diddordeb yn y prosiect ynghyd ag enghreifftiau o waith blaenorol ar ffurf dogfen pdf i manonawst@hotmail.co.uk. Mae croeso i chi ebostio os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn â'r cais.

Ar gyfer mwy o wybodaeth am STAMP a'r arddangosfeydd blaenorol yn y Castell ewch i: 

www.stamp.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Mawrth 2018.