CYHOEDDI THUNDER FEL PRIF FAND OLAF CASTELL CAERFFILI YN 2018!

Dydd Mercher 28 Mawrth 2018

  • Thunder

    Thunder

  • Thunder

    Thunder

Mae Orchard Entertainment wedi cyhoeddi mai Thunder fydd yn cloi’r noson yng Nghastell Caerffili ar Sadwrn 14 Gorffennaf 2018. Bydd tocynnau’n cael eu rhyddhau am 10am ar ddydd Mercher 28MFawrth ar wefan Ticketmaster.co.uk, o Sefydliad Glowyr Coed Duon, neu trwy ffonio Swyddfa Docynnau Ticketmaster ar 0844 844 0444. Hand of Dimes a Cats in Space fydd y bandiau cefnogol ar y noson.

Daw’r cyhoeddiad yn sgil dychweliad llwyddiannus Thunder i’r Motorpoint Arena yng Nghaerdydd yn 2017.  

Dyma’r datganiad olaf ar gyfer cyfres o berfformiadau a gynhelir yn 2018 yng nghastell mwyaf Cymru- Castell Caerffili. Mae’r sioeau yn cynnwys The Bootleg Beatles, The Levellers (15 a 16 Mehefin) a The Selecter & The Beat feat. Ranking Roger (13 Gorffennaf).

Mae albwm diweddaraf Thunder- ‘STAGE´- bellach ar gael trwy earMusic. Mae ‘STAGE’ yn cynnwys sawl ffefryn o orffennol y band, gan gynnwys clasuron megis ‘Backstreet Symphony’, ‘River Of Pain’ a ‘Love Walked In’, ynghyd â chaneuon mwy diweddar o’r albwm ‘Rip It Up’ - record a gyrhaeddodd y tri uchaf yn Siart y DU yn 2017. Mae galw mawr amdanynt ar lwyfannau hyd a lled y byd, a chafodd ‘STAGE’ ei recordio ar lwyfan y Motorpoint Arena yng Nghaerdydd ar 24 Mawrth 2017. Bu’r band yn teithio Ewrop yr Ebrill canlynol, gan chwarae gwyliau dros yr Haf, yna’n perfformio gydag Alice Cooper yn yr Almaen ym mis Tachwedd, cyn dychwelyd i’r DU i gloi penwythnos ‘Rockstock’ a gynhelir gan Planet Rock. Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer eu dwy sioe Nadolig yn Neuadd Ddinesig Wolverhampton ym Mis Rhagfyr, a buont yn perfformio yn Japan, yr Almaen, Awstria, a’r Iseldiroedd yn Ionawr. Bydd y band yn perfformio ar brif lwyfan gŵyl Download eleni ar ddydd Sadwrn y 9 Mehefin (diwrnod Guns ‘n’ Roses). Dyma fand sy’n gwybod sut i gael cynulleidfa ar eu traed!  

Ers ffurfio yn 1989, mae’r cerddorion o Lundain wedi hen ennill eu plwyf ymysg perfformwyr mwyaf dibynadwy’r DU, gyda 20 o senglau wedi cyrraedd y 50 uchaf, ag enw da fel cerddorion byw gwych. Cafodd eu dwy record gyntaf, ‘Back Street Symphony’ (1990) a ‘Laughing On Judgement Day’ (1992), glod gan Axl Rose o Guns N’ Roses a David Coverdale o Whitesnake, ac mae’r ddwy bellach gyda thystysgrif Aur yn y DU. Gan blethu dylanwadau sy’n cynnwys y goreuon o roc trwm Prydain - Led Zeppelin, Bad Company, The Who and Deep Purple - ac ysgrifenwyr caneuon heb eu hail megis The Kinks, The Beatles a The Faces, mae sain y band yn blethiad bythgofiadwy o alawon bachog ac egni anhygoel.
Hand of Dimes o Bontypridd fydd yn cefnogi ar y noson, band sy’n cynnwys cyn-aelodau SKIN - y canwr Neville MacDonald a’r allweddellwr Neil Garland. Yn y gorffennol mae’r band wedi cefnogi FM, Wishbone Ash, The Union ac wedi ymddangos ar lwyfanau gŵyliau Steelhouse Festival, Hard Rock Hell Festival a Planet Rock‘s Winter’s End Festival. Cats in Space fydd yn agor y noson, a bydd y selogion yn y dorf yn eu hadnabod yn dda, gan iddynt gefnogi Thunder yn ystod eu taith o’r DU yn 2017.

Mae Thunder yn fwy, yn gryfach, a’n fwy poblogaidd nac erioed. Yn ôl Guitar & Bass, dyma “Un o’r bandiau roc Prydeinig gorau o gwmpas”. Gyda chastell anhygoel Caerffili’n gefndir, bydd yn noson fythgofiadwy.

Thunder
gyda Hand of Dimes a Cats in Space
Sadwrn 14 Gorffennaf 2018
Castell Caerffili
Tocynnau i’w cael trwy:
www.ticketmaster.co.uk | 0844 844 0444 | Sefydliad Glowyr Coed Duon
Seetickets.com | Derricks Records (Abertawe)

Ar werth: 10am – 28ain Mawrth
*Ffoniwch 0800 988 4440 am fynediad i’r Platfform Gwylio Hygyrch
Gwe: wwww.thunderonline.co.uk | www.handofdimes.com | www.catsinspace.co.uk