Mynediad am ddim i safleoedd Cadw ar Ddydd Gŵyl Dewi

Dydd Sadwrn 23 Chwefror 2019

Eleni, gall ymwelwyr fwynhau safleoedd Cadw ledled Cymru yn rhad ac am ddim ar Ddydd Gŵyl Dewi (1 Mawrth 2019).

Llun o Castell Conwy

Castell Conwy

Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, ac i nodi Blwyddyn Darganfod Cymru, bydd 16 o safleoedd Cadw, sydd fel arfer yn codi tâl mynediad, yn agor eu drysau fel rhan o’r rhaglen – gan gynnwys adeilad anhygoel Llys yr Esgob, Tyddewi, sydd ger lleoliad mynachlog wreiddiol Dewi Sant ei hun.

O gastell mawreddog Conwy hyd at gastell carreg hynaf Cymru yng Nghas-gwent, bydd ymwelwyr yn siŵr o gael profiadau bythgofiadwy.

Oherwydd cyfyngiadau’r safle, bydd angen archebu eich tocynnau am ddim o flaen llaw os ydych am ymweld â Chastell Coch: 

Nodwch os gwelwch yn dda, mae holl docynnau Castell Coch bellach wedi eu cadw.

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Gweinidog dros Ddiwylliant a Thwristiaeth:
“Gan fod mynediad i safleoedd Cadw yn rhad ac am ddim ar ddiwrnod ein Nawdd Sant, mae cyfle i bawb ddarganfod cyfoeth hanes Cymru trwy ymweld â’n safleoedd treftadaeth.

“Gydag adeiladau hanesyddol a safleoedd eiconig, mae Cymru’n llawn treftadaeth a henebion diddorol a chwedlonol, ac ar Ddydd Gŵyl Dewi cewch ymweld a dysgu eu hanesion yn rhad ac am ddim."

"Bydd cyfle i bawb barhau â’u taith bersonol i’r gorffennol, neu gychwyn un newydd, ac i ddarganfod straeon ein cestyll, ein habatai, a’n safleoedd hanesyddol eraill.”

Am ragor o wybodaeth am y safleoedd sydd agosaf i chi, ewch i'n adran Dyddiau Allan.