Cadw am agor ei henebion drwy gydol mis Medi ar gyfer Drysau Agored 2019

Dydd Iau 25 Ebrill 2019

Llun o Abaty Nedd

Abaty Nedd

Disgwylir i atyniadau hanesyddol tra hoff Cadw groesawu miloedd o ymwelwyr yn ystod mis Medi 2019 yn rhan o’r ŵyl dreftadaeth fwyaf yng Nghymru - Drysau Agored.
Bydd miloedd o bobl yn camu’n ôl mewn amser yn ystod mis Medi 2019 wrth i Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, agor y drysau i fwy na 25 o’i safleoedd dan ofal ledled Cymru, gan gynnwys nifer nad ydynt fel arfer ar agor i’r cyhoedd.                       

Yn rhan o raglen ehangach Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd, mas Drysau Agored wedi peri i gannoedd o leoliadau yng Nghymru gynnig mynediad, gweithgareddau a digwyddiadau am ddim drwy gydol mis Medi.                
Eleni, mae Cadw yn dathlu hyd a lled ei safleoedd dan ofal sy’n rhan o gasgliad cenedlaethol Cymru o henebion, gan gynnig teithiau arbenigol yn rhai o’i henebion di-staff; agor safleoedd sydd fel arfer ar gau; ac agor ardaloedd nad yw ymwelwyr fel arfer yn cael eu gweld yn rhan o ‘Flwyddyn Ddarganfod’ Croeso Cymru. Mae bod yn yr awyr agored a chymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn dwyn buddion iechyd sylweddol, ac mae Cadw yn annog pobl Cymru a’i hymwelwyr i fwynhau mwy byth o safleoedd Cadw yn ystod gŵyl Drysau Agored eleni ym mis Medi 2019.

07/09/19 – 08/09/19

Neuadd Ganoloesol Hafoty
Castell Dolforwyn
Castell Oxwich
Gwaith Haearn Blaenafon
Castell Cydweli
Caer Rufeinig Segontium
Ffynnon Gwenffrewi

14/09/19 – 15/09/19

Castell Cas-gwent
Castell y Bere
Abaty Ystrad Fflur  
Taith y 3 Chastell:
Grosmont, Skenfrith, Castell Gwyn

21/09/19 – 22/09/19

Neuadd Ganoloesol Hafoty
Barclodiad-y-Gawres
Llys a Chastell Tretŵr
Castell Talacharn
Baddonau Rhufeinig Caerllion
Amffitheatr Caerllion
Cae’r Gors

28/09/19 – 29/09/19

Llys yr Esgob Tyddewi
Capel y Rug
Castell Dinbych
Eglwys Llangar
Abaty Glyn y Groes
Castell Rhuddlan
Castell Criccieth
Castell Harlech
Abaty a Gwaith Haearn Nedd
Priordy Ewenni

Gair am raglen Drysau Agored:

Mae Cymru’n un o 50 o wledydd sy’n cymryd rhan yn rhaglen Drysau Agored, neu raglen Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd fel y’i gelwir yn rhyngwladol. Y rhaglen hon yw’r dathliad rhad ac am ddim blynyddol mwyaf o bensaernïaeth a threftadaeth a gynhelir yng Nghymru a gweddill y DU, a’r digwyddiad gwirfoddol mwyaf yn y sector treftadaeth. Mae’n rhoi mynediad am ddim i’r cyhoedd i agweddau ffres ar y dreftadaeth adeiledig ac yn denu ymwelwyr i Gymru o wledydd ym mhedwar ban byd.