Castell Harlech ac Abaty Tyndyrn yn ennill gwobrau twristiaeth

Dydd Llun 07 Ebrill 2014

Mae Castell Harlech a Abaty Tyndyrn wedi'i enwi ymlith atyniadau twristiaeth gorau'r DU gan ei ymwelwyr.

Llun o Castell Harlech

Castell Harlech

Rhoddwyd y wobr gan y gweithredwr teithiau bws Gwyddelig, CIE Tours International, a nododd ansawdd gwestai ac atyniadau i ymwelwyr yn y DU drwy roi gwobr deilyngdod i Gastell Harlech a 31 o ddarparwyr twristiaeth eraill yn ei Wobrau Rhagoriaeth ar gyfer y DU.

Caiff gwobrau teilyngdod eu rhoi i gyflenwyr sy'n cyrraedd statws boddhad cwsmeriaid o 90% neu drosodd, yn seiliedig ar adborth cwsmeriaid.

Daeth CIE Tours ag 11,000 o ymwelwyr i'r DU yn 2013 ac yn gweithio gyda 259 o bartneriaid twristiaeth yn y DU, y mae 79 o'r rheini yn westai a 180 yn atyniadau i ymwelwyr.

Ar ôl derbyn y wobr, dywedodd Anthony Hayes, Prif Geidwad Castell Harlech: "Mae hon yn gydnabyddiaeth wych nid yn unig o waith ardderchog y staff yn y castell ond hefyd o'r safle unigryw a gwych rydym yn gweithio ynddo. Mae Castell Harlech yn un o nifer o atyniadau treftadaeth diddorol ledled Cymru a gobeithio y bydd mwy fyth o ymwelwyr yn dod i fwynhau ein safle a llawer o safleoedd eraill Cadw dros y misoedd nesaf."

Dywedodd Ryan Evans, ceidwad yn Abaty Tyndyrn: "Rydym yn falch iawn, ac mae'r ffaith ei fod wedi cael pleidleisiau gan ymwelwyr yn ei wneud hyd yn oed yn fwy arbennig. Gwasanaeth gwych i gwsmeriaid yw un o'r blaenoriaethau yn holl safleoedd Cadw, ac mae 129 ohonynt ym mhob cwr o Gymru. 
Rydym yn falch iawn bod ymwelwyr ag Abaty Tyndyrn wedi mwynhau eu profiad, ac rydym yn gobeithio y bydd y wobr yn annog mwy o bobl i ddarganfod yr hanes."