Arddangosfa o waith celf amrhisiadwy o Abaty Tyndyrn a Phriordy Llanddewi Nant Hodni

Dydd Llun 07 Ebrill 2014

Dethlir arwyddocâd diwylliannol y safleoedd hyn mewn dwy arddangosfa arloesol yn Amgueddfeydd Casgwent a’r Fenni yn yr haf.

 • Llun o Abaty Tyndyrn gan Thomas Girtin c.1794

  Llun o Abaty Tyndyrn gan Thomas Girtin c.1794

 • Llun o Abaty Tyndyrn gan Samuel Palmer c.1835 ©Amgueddfa Fitzwilliam - Caergrawnt

  Llun o Abaty Tyndyrn gan Samuel Palmer c.1835 ©Amgueddfa Fitzwilliam - Caergrawnt

 • Llun o Abaty Tyndyrn gan JMW Turner c.1794 ©Amgueddfa Prydain

  Llun o Abaty Tyndyrn gan JMW Turner c.1794 ©Amgueddfa Prydain

 • Llun o Abaty Tyndyrn gan JMW Turner ©Amgueddfa Asmolean - Prifysgol Rhydychen

  Llun o Abaty Tyndyrn gan JMW Turner ©Amgueddfa Asmolean - Prifysgol Rhydychen

 • Llun o Abaty Tyndyrn

  Abaty Tyndyrn

 • Llun o Priody  Llanddewi Nant Hodni

  Priordy Llandewi Nant Hodni

Bydd dyfrluniau, sgetsus, gwrthrychau a llawysgrifau sy’n cyfeirio at y safleoedd yn cael eu harddangos am y tro cyntaf yn amgueddfeydd y Fenni a Chasgwent.

Mae Abaty Tyndyrn a Phriordy Llanddewi Nant Hodni wedi ysbrydoli rhai o’r artistiaid a’r awduron enwocaf ar hyd y canrifoedd. Bydd yr arddangosiadau yma yn cynnwys gweithiau gan JMW Turner, William Wordsworth, Samuel Palmer, Thomas Gainsborough, John Sell Cotman, John Piper, Eric Ravilious, David Jones a nifer o artistiaid eraill.

Bydd dau arddangosfa rhad yn cael ei cynnal o dydd Sadwrn May 24 tan dydd Sul Medi 28 2014. Bydd Amgueddfa Casgwent yn arddangos waith wedi ei ysbrydoli gan Abatai Tintern a bydd Amgueddfa'r Fenni yn arrdangos gwaith ar Priordy Llanddewi Nant Hodni.

“Mae’r safleoedd hanesyddol trawiadol yma o fewn tafliad carreg i ni ac wedi ysbrydoli arlunwyr, llenorion a beirdd ar draws y blynyddoedd” meddai Anne Rainsbury, curadur Amgueddfa Casgwent.  “Dyma’r tro cyntaf i’r fath gasgliad cynhwysfawr o weithiau celf a gwrthrychau gael eu casglu ynghyd yma, yn y fan lle cawsant eu creu, ac mae hynny’n eithriadol gyffrous.”

“Bydd arddangosfeydd yr haf hwn yn Amgueddfeydd Casgwent a’r Fenni yn gyfle unwaith mewn oes i weld celf o safon rhyngwladol a gwrthrychau archeolegol nid nepell o’r safleoedd a ysbrydolodd eu creu.  Estynnwn groeso twymgalon i bawb ddod draw a chael gwybod rhagor ynghylch sut y mae artistiaid ar hyd y canrifoedd wedi dehongli’r tirwedd prydferth yr ydym yn byw ynddo” meddai curadur arddangosfa’r Fenni Karin Molson.

Ariennir yr arddangosfeydd gan grant Rhannu Trysorau oddi wrth Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri ac mae hynny wedi galluogi Amgueddfeydd Casgwent a’r Fenni i fenthyg gwrthrychau o orielau o bob cwr o Brydain.

Am ragor o wybodaeth am nifer o weithgareddau ar yr safleoedd yma, ewch i wefan Amgueddfeydd Sir Fynwy.