Talacharn i ddathlu gŵyl Dylan Thomas

Dydd Iau 01 Mai 2014

Castell Talacharn fydd canolbwynt digwyddiadau coffáu Dylan Thomas y penwythnos hwn wrth iddo groesawu profiad theatr byw yn ogystal â chyfres o ddarllediadau radio, sioeau a pherfformiadau.

Llun o Castell Talacharn

Castell Talacharn

Bydd y BBC yn gosod pabell fawr y tu mewn i Gastell Talacharn ar gyfer gŵyl ‘Laugharne Live' a fydd yn darlledu amrywiol raglenni ar gyfer BBC Wales, Radio 3, Radio 4 a BBC 6 Music o ddydd Gwener, 2 Mai tan ddydd Llun, 5 Mai. 

Caiff rhifyn arbennig o sioe Gelfyddydau Radio Wales ei ddarlledu fel rhan o ‘Laugharne Live' a bydd yn cynnwys cyfweliad â Chyn-Arlywydd yr UD, Jimmy Carter, o'i gartref yn yr Unol Daleithiau, a fydd yn trafod pwysigrwydd Dylan Thomas i Gymru ac UDA.

Ymysg y rhaglenni eraill a gaiff eu darlledu, bydd sioe gwis ysgafn ar fywyd Dylan Thomas, perfformiadau barddoniaeth byw a pherfformiadau cerddoriaeth byw.

Yn ystod y penwythnos, bydd Talacharn hefyd yn croesawu ‘Raw Material Llareggub Revisited’ gan National Theatre Wales, sef profiad theatr byw a grëwyd mewn cydweithrediad â BBC Cymru Wales. Bydd y perfformiad yn cynnwys rhai o actorion a chantorion enwocaf Cymru, a fydd yn rhoi gwedd newydd ar un o weithiau mwyaf poblogaidd Dylan Thomas - ‘Under Milk Wood’.

Cynhelir gŵyl fwyd ar dir y castell ar y dydd Sadwrn a'r dydd Sul hefyd (3 a 4 Mai), a bydd amrywiaeth o nwyddau ar werth gan gyflenwyr lleol.

Dim ond y rhai a fydd wedi prynu tocyn 'Laugharne Live' a gaiff fynd i babell fawr y BBC, fodd bynnag bydd yr ŵyl fwyd ar agor i holl ymwelwyr y castell yn ystod y penwythnos. Prisiau mynediad i Gastell Talacharn yw £3.80 i oedolion, £2.85 consesiwn ac £11.40 i deuluoedd.