Pwy Sy'n Ymweld â Chaerffili!

Dydd Mawrth 06 Medi 2011

Pwy Sy'n Ymweld â Chaerffili!

Pwy Sy'n Ymweld â Chaerffili!

Bydd Castell Caerffili yn croesawu’r TARDIS o ddydd Mawrth 6 – ddydd Llun 12 o fis Medi fel rhan o ddathliadau Open Doors 2011 a’r BBC Proms in the Park yn y dref.

 

Mae ymweliad blwch ffôn glas byd-enwog Doctor Who â Chaerffili yn dilyn taith o amgylch safleoedd treftadaeth gogledd Cymru, gan gynnwys Caernarfon a Chastell Biwmares.

 

Mae BBC Cymru Wales a Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi bod yn cydweithio dros nifer o gyfresi er mwyn darparu mannau ffilmio hanesyddol unigryw ac anghyffredin i Doctor Who.

 

Fel rhan o Ŵyl Fringefest, sy’n cael ei chynnal i gyd-fynd â noson BBC Proms in the Park, bydd mynediad i Gastell Caerffili yn rhad ac am ddim i bawb ar ddydd Sadwrn 10 Medi (9.30am-5.30pm). Bydd diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan yn cynnwys Clerwyr Sir Fynwy, gorchestion chwifio tân a dianc Fiery Jack & Mario Morris ynghyd â gorymdaith y ddraig ac adrodd stori gyda Alchemy. Bydd y digwyddiad hefyd yn lansio tocynnau i gyfres o wleddoedd canoloesol yn y Castell ddechrau mis Rhagfyr yn ystod Illuminata 2011.