Mae'r Gaeaf Wedi Gwywo a'r gwanwyn Wedi Deffro!

Dydd Mercher 28 Mawrth 2012

Ar ddydd Sadwrn 31 Mawrth 2012 bydd y safleoedd canlynol sydd wedi bod ar gau ers hydref y llynedd yn ailagor:

Castell Oxwich
Plas Mawr, y Trefol o oes Elisabeth, Conwy
Castell Rhuddlan
Capel y Rug/ Eglwys Llangar

Bydd nifer o safleoedd eraill megis Gwaith Haearn Blaenafon, Llys a Chastell Tre-t?r, Abaty Glyn y Groes a'r Castell Gwyn a oedd ar agor am gyfnodau cyfyngedig drwy gydol y gaeaf yn ailagor yn llawn unwaith eto.

Bydd Castell Dinbych hefyd ar agor yn llawn unwaith eto yn dilyn cwblhau'r ganolfan ymwelwyr newydd.

Holwch staff yr henebion unigol am fanylion llawn am amseroedd agor a phrisiau neu ffoniwch staff yr henebion yn uniongyrchol. Am ragor o fanylion ewch i'r tudalennau Lleoedd i Ymweld â Hwy.