Cerddoriaeth a chelf ysblennydd yn dod â Chastell Caernarfon yn fyw i ddathlu’r Gemau Olympaidd

Dydd Mercher 27 Mehefin 2012

Mae Crochan a Ffwrnais, a lansiwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru fel cyfres o ddigwyddiadau proffil uchel i groesawu’r Gemau Olympaidd i Gymru’n dod i Gaernarfon. Bydd Castell Caernarfon yn dod yn fyw Ddydd Sul 1sf Gorffennaf o 2.30pm–4.30pm wrth i bobl ifanc Caernarfon roi cychwyn ar fis o ddathliadau artistig o’r enw Cipio’r Castell, gan arddangos yr hyn mae’r gaer rymus yn ei olygu iddyn nhw.

Cynfas trawiadol a wnaed ar gyfer Cipio'r Castell yng Nghaernarfon yn ystod y Prosiect Graffiti Cyfiawnder Ieuenctid

Cynfas trawiadol a wnaed ar gyfer Cipio'r Castell yng Nghaernarfon yn ystod y Prosiect Graffiti Cyfiawnder Ieuenctid

Yn dilyn gorymdaith ysblennydd o’r Maes i’r castell, gall ymwelwyr fwynhau rapiau wedi eu comisiynu’n arbennig, cerddoriaeth gerddorfaol a chorawl, theatr fyw a mewnosodiadau celf arloesol i gyd wedi eu hysbrydoli gan ddiwylliant a threftadaeth y castell a’r ardal leol i gyd yn cael eu cynnal oddi fewn i waliau’r castell.

Am fis wedyn bydd ymwelwyr i’r castell yn cael eu syfrdanu gan weithiau celf unigryw wedi eu gosod o gwmpas y safle. Mae ieuenctid Caernarfon (y Cofis) wedi  bod yn gweithio gydag artistiaid lleol i ddatblygu’r darnau o gelf anhygoel yma sy’ cynnwys arddangosfa flaengar arloesol o graffiti, mewnosodiadau sain, caleidoscopau, pebyll tipi, animeiddiad a ffilm.    

Mae Cipio’r Castell yn un o wyth o ddigwyddiadau Crochan a Ffwrnais, fydd yn adrodd straeon hynod mewn mannau hynod yn rhai o safleoedd eiconig Cadw rhwng y 16 Mehefin â 17 Gorffennaf. Bydd miloedd o bobl ifanc yn rhannu hanes lliwgar eu cenedl o’r dechrau chwedlonol i’r cyfnod modern gydag ymwelwyr o bedwar ban byd. Ar y ffordd fe fyddan nhw’n darganfod amrywiaeth, sgiliau a thalentau’r 17,000 o bobl ifanc ac artistiaid fydd yn cymryd rhan. 

Mae Crochan a Ffwrnais yn bartneriaeth rhwng Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r prosiect yn rhan o Grym y Fflam, a chafodd ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y DU, elusen annibynnol sy’n creu gwaddol barhaus o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 trwy ariannu talentau lleol i ysbrydoli creadigrwydd ar draws y DU.

Dywedodd Clare Williams, rhaglennydd digwyddiadau creadigol Crochan a Ffwrnais: 'Mae pobl ifanc yr ardal wedi creu gweithiau celf a pherfformiadau anhygoel.  Rydyn ni’n rhagweld y bydd yr ymwelwyr yr un mor gynhyrfus â ni i weld penllanw’r holl waith caled yma yn y gosodiad ysblennydd yng nghastell Caernarfon ym Mis Gorffennaf.'

Dywedodd Gwawr Roberts o Gyngor Gwynedd, sy’n cyflenwi’r digwyddiad ar gyfer Crochan a Ffwrnais: 'Mae hwn yn  brosiect cymunedol sy’n cynnwys pobl ifanc o Arfon a Môn mewn rhaglen liwgar o weithgareddau celf. Mae nifer o grwpiau gwahanol, yn cynnwys y Gwasanaeth  Cyfiawnder Ieuenctid, ysgolion a sefydliadau cymunedol lleol wedi bod yn gweithio dan arweiniad artistiaid proffesiynol i gyflenwi’r dathliad cyffrous ac arloesol yma o’n treftadaeth. Rydyn ni’n falch iawn o gael bod yn rhan o’r dathliadau gwych yma o’r Gemau Olympaidd, mae’n gyfle ffantastig i ni a’r holl bobl eraill sy’n cymryd rhan.'

Mae mynediad i’r Castell am ddim gyda band garddwrn Cipio’r Castell. Gellir cael rhain o’r 1af Mehefin o www.visitsnowdonia.info neu o Ganolfan Groeso Caernarfon – 01286 672 232.


Bydd y digwyddiadau Crochan a Ffwrnais eraill ar draws de Cymru hefyd yn rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr fwynhau amrywiaeth o brofiadau diwylliannol fydd yn helpu i ddod â hanes Cymru’n fyw. 

Bydd dilynwyr celf a diwylliant yn cael eu diddanu mewn digwyddiad ysblennydd dwy noson o gerddoriaeth a dawns wrth i saith canrif o hanes Cymru ddod yn fyw yng Nghastell Harlech ac adrodd straeon (16–17 Gorffennaf) , gwaith pypedau a cherfluniau o dân ddweud hanes yr Oes Efydd yng Nghastell Dinbych (8 Gorffennaf). 

Mae Cadw wedi gosod her i bobl i fynychu cynifer o ddigwyddiadau â phosibl er mwyn cael y cyfle i ennill un o bump aelodaeth blynyddol ar gyfer teulu. Am fanylion am sut i gymryd rhan mynnwch daflen Crochan a Ffwrnais mewn safle sy’n cymryd rhan.

Am fwy o wybodaeth am Crochan a Ffwrnais a sut y gallwch gymryd rhan, ewch i dudalen Crochan a Ffwrnais ar ein gwefan, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch ar Twitter.

Dilynwch y daith ar-lein #CF12