Apps Newydd yn Helpu Ymwelwyr i Archwilio Dau Gastell

Dydd Mawrth 06 Tachwedd 2012

Apps Newydd yn Helpu Ymwelwyr i Archwilio Dau Gastell

Apps Newydd yn Helpu Ymwelwyr i Archwilio Dau Gastell

Mae Cadw wedi datblygu dau app dwyieithog newydd sy’n helpu i ddweud y straeon y tu cefn i’r cestyll a waliau’r dref yng Nghonwy a Dinbych. Maen nhw’n gweithio’n debyg i gêmau, yn annog ymwelwyr i archwilio trwy gwblhau sialensiau a chasglu pwyntiau ar y ffordd. Gall defnyddwyr gymharu eu llwyddiant gyda chwaraewyr eraill ar fwrdd y ceffylau blaen.

•    Yn Ninbych, gall ymwelwyr ddewis bod yn un o dri chymeriad — Eleanor de Clare, Huw y Gwarchodwr, neu Tom Gwas y Gegin — sy’n gorfod cwblhau tasgau penodol gan ddefnyddio’u cryfderau arbennig.

•    Mae’r app yng Nghonwy’n gwahodd ymwelwyr i ddatgelu chwedl y jac-do a dysgu beth sy’n cysylltu’r aderyn â’r dref hynafol.

•    Mae’r ddau app yn galluogi ymwelwyr i anfon cerdyn post rhithiol at deulu a ffrindiau.

Mae’r apps ar gael i’w codi am ddim o’r App Store ac yn addas ar gyfer iPhone ac iPad.

Conwy

https://itunes.apple.com/gb/app/conwy-castle-town-walls/id551679465?mt=8&ign-mpt=uo=2

Dinbych

https://itunes.apple.com/gb/app/denbigh-castle-town-walls/id551666770?mt=8&ign-mpt=uo=2