Plas Mawr yn ymestyn ei gyfnod agor yn y gaeaf

Dydd Iau 08 Tachwedd 2012

Plas Mawr yn ymestyn ei gyfnod agor yn y gaeaf

Plas Mawr yn ymestyn ei gyfnod agor yn y gaeaf

Eleni bydd heneb Cadw, Plas Mawr, yn agor ei ddrysau i’r cyhoedd ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr am y tro cyntaf. Bob dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn bydd ceidwaid a gwirfoddolwyr ar y safle i estyn croeso i ymwelwyr a phobl leol i ddod i mewn o’r oerfel.

Mae mwy na dwy filiwn o bobl yn ymweld â’r 128 o safleoedd hanesyddol sydd gan Cadw bob blwyddyn i ganfod y storïau dramatig y tu ôl i gestyll, abatai a henebion diwydiannol a chynhanesyddol trawiadol Cymru.

Cafodd Plas Mawr ei godi gan Robert Wynn rhwng 1576 a 1585, ac mae yng nghanol strydoedd coblog cul tref ganoloesol Conwy. Roedd y tŷ gorffenedig yn fwy na bodloni uchelgais mawr ei berchennog. Yr hyn sy’n arbennig o wych yw’r gwaith plastr addurniadol yn y neuadd sydd bellach wedi’i ailbeintio yn ei liwiau llachar gwreiddiol ac mae pob rhan o’r tŷ yn creu argraff, o’r gwaith plastr ar y nenfydau i’r ffrisiau a’r gwaith coed gwych.

Bydd Plas Mawr yn mynd i hwyl yr ŵyl ar 8 a 9 Rhagfyr mewn digwyddiad Nadolig Elisabethaidd. Gall rhieni ddod â’u plant i gyfarfod â Siôn Corn a rhoi cynnig ar wneud addurniadau i'r goeden Nadolig, yn ogystal â dysgu beth oedd yn cael ei fwyta yng nghyfnod Elizabeth.  Gwahoddir y gwesteion hefyd i eistedd yn y siambr fawr i wrando ar gerddoriaeth wrth yfed gwin cynnes a bwyta mins-peis cynnes.

Dywedodd Rachel Skelly, Prif Geidwad Cadw ym Mhlas Mawr: '“Dyma gyfle gwych i bobl sy’n ymweld â Chonwy, a’r bobl leol, ddod i weld Plas Mawr. Dros y blynyddoedd diwethaf mae llawer wedi mynegi siom bod Plas Mawr ar gau ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr, felly mae’n hyfryd cael ymestyn ein horiau agor y gaeaf yma.

Bydd y digwyddiad Nadolig, a pharhau hefyd â’r teithiau arswyd adnabyddus, yn denu rhagor o ymwelwyr i’r heneb eiconig, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ychydig o fisoedd prysur!’

Mae’r digwyddiad Nadolig yn cael ei gynnal ar 08 a 09 Rhagfyr rhwng 11am a 4pm (y mynediad olaf am 3.15pm) a gall ymwelwyr brynu tocynnau ar y diwrnod.  Mae’r teithiau arswyd yn cael eu cynnal bob nos Iau rhwng 6pm a 7.30pm. Cyfyngedig yw nifer y lleoedd sydd ar gael felly mae’n well archebu’n gynnar.  

Bydd Plas Mawr yn agored bod dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2012, ac ar gau rhwng 30 Rhagfyr 2012 a 31 Mawrth 2013. Bydd y safle ar gau hefyd ar 24, 25 a 26 Rhagfyr.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau ewch i www.cadw.cymru.gov.uk/digwyddiadau  chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Mae safleoedd a phrofiadau treftadaeth yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r £4.2 biliwn o wariant gan dwristiaid yng Nghymru bob blwyddyn, ac atyniadau naturiol, cestyll a safleoedd hanesyddol yw’r prif atyniadau y bydd 72% o ymwelwyr sy’n aros yng Nghymru’n ymweld â nhw.*