Cyfnod cau blynyddol Castell Coch

Dydd Mercher 21 Tachwedd 2012

Castell Coch

Castell Coch

Bydd Castell Coch ar gau o 1 Ionawr i 25 Ionawr, gan gynnwys y dyddiadau hynny. Bydd gwaith addurno a chynnal a chadw yn mynd rhagddo yn ystod y cyfnod hwn. Eleni, caiff y Parlwr a'r Neuadd Wledda eu paentio a chaiff y lloriau eu glanhau.

Yn ystod y cyfnod hwn, beth am ymweld â Chastell Caerffili sydd gerllaw.
www.cadw.cymru.gov.uk/dyddiaualan.castellcaerffili