Dewch i ganfod hwyl yr Ŵyl ar safleoedd hanesyddol Cymru

Dydd Sadwrn 01 Rhagfyr 2012

Dewch i ganfod hwyl yr Ŵyl ar safleoedd hanesyddol Cymru

Dewch i ganfod hwyl yr Ŵyl ar safleoedd hanesyddol Cymru

I ddangos bod y Nadolig ar y ffordd does dim byd tebyg i hud a lledrith goleuadau Nadolig, ffeiriau a siopa hwyr, addurniadau, mins peis a cherddoriaeth draddodiadol y Nadolig.  Eleni mae Cadw yn cynnal nifer o ddigwyddiadau Nadolig ar safleoedd ledled Cymru i ddod â phawb i ysbryd yr ŵyl.

Bydd Castell Caerffili yn cynnal ei sbloet Nadolig blynyddol, sef Gŵyl Nadolig Ganoloesol Caerffili. Eleni mae’r ŵyl boblogaidd yn cynnwys ail-greadau dramatig, stondinau bwyd a diod flasus, gweithgareddau hwyl i’r plant, siopau Nadolig ac ymweliad gan Siôn Corn – i gyd yn sicr o godi hwyl yr ŵyl.

Gall ymwelwyr â Chastell Coch ym mis Rhagfyr ymuno â gweithdy i wneud torchau naturiol ac addurniadau i’r bwrdd, neu fwynhau darlleniadau o weithiau Charles Dickens ar y cyd â swper bwffe yn null cyfnod Victoria.  Mae Tref Rufeinig Caer-went yn cynnal gweithdy ynghylch Gwreiddiau’r Nadolig Modern, ac mae Plas Mawr a Blaenafon am fynd â’r ymwelwyr nôl mewn amser drwy ddigwyddiadau Nadolig o gyfnod Elizabeth a Victoria a fydd yn cynnwys cerddoriaeth, gwleddoedd, hwyl a sbri. Mae Castell Rhaglan yn cynnal noson siopa hwyr, gan gynnig cyfle i’r ymwelwyr brynu anrhegion anarferol i’w hanwyliaid o siop anrhegion y castell.  

Mae uchafbwyntiau’r digwyddiadau i’w gweld isod, ac mae rhestr lawn ar gael yn www.cadw.cymru.gov.uk. Hefyd gallwch ‘hoffi’ Cadw ar Facebook a dilyn @CadwCymru ar Twitter er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Digwyddiadau Nadolig Cadw:  

Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr a dydd Sul 9 Rhagfyr, 7.00pm

Nadolig gyda Dickens, Castell Coch

Mwynhewch ddetholiad tymhorol o ddarlleniadau o waith Charles Dickens ar ddiwedd blwyddyn yn nodi 200 o flynyddoedd ers ei eni. Bydd swper bwffe Fictoraidd i ddilyn yn y neuadd wledda. Mae hwn yn ddigwyddiad arbennig a gyfyngir i 28 o docynnau bob nos felly rhaid archebu’n gynnar. Ffoniwch 01443 336104 i gadw’ch lle neu ewch i http://cadw.wales.gov.uk/events/allevents/6428386/?skip=1&lang=cy i gael rhagor o wybodaeth.

Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr a dydd Sul 9 Rhagfyr, 10am – 5pm

Ffair Nadolig Ganoloesol, Castell Caerffili

Unwaith eto, bydd stondinau yn llawn bwyd blasus, diodydd bendigedig a chrefftau canoloesol traddodiadol o bob cwr o Ewrop yn eich denu. Bydd perfformwyr a pherfformiadau canoloesol, gan gynnwys cerddoriaeth, cellweiriwyr, marchogion a dreigiau yn difyrru ac yn rhyfeddu’r ymwelwyr wrth iddyn nhw grwydro’r castell. Bydd Siôn Corn yn croesawu plant i'w groto wrth i storïwyr adrodd hanes Nadolig y gorffennol yn y tyrrau . Ffoniwch 029 2088 3143 neu ewch i http://cadw.wales.gov.uk/events/allevents/6737761/?skip=1&lang=cy i gael rhagor o wybodaeth.

Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr, 11.00am – 1.30pm

Gwreiddiau’r Nadolig Modern, Tref Rufeinig Caer-went

Pam rydyn ni’n bwyta mins peis? Bydd y ddarlith ysgafn hon dan aden Rhwydwaith y Dysgwyr Celtaidd yn ystyried traddodiadau cynharaf Prydain, o fyrddydd gaeaf y Celtiaid i'r gwyliau Nadolig yn Oes Victoria. Mynediad £10. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01443 336000 neu ewch i http://cadw.wales.gov.uk/events/allevents/6533883/?skip=1&lang=cy

Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr a dydd Sul 9 Rhagfyr, 11.00am – 4.00pm

Nadolig yng nghyfnod Elizabeth, Plas Mawr

Bydd drysau Plas Mawr yn agored er mwyn i ymwelwyr brofi’r Nadolig yn null cyfnod Elizabeth. Gall yr ymwelwyr fwynhau mins peis a gwin cynnes wrth wrando ar gerddoriaeth a rhoi cynnig ar weithgareddau ymarferol. Dewch i gyfarfod â Siôn Corn gwyrdd! Rhaid talu’r pris mynediad arferol. http://cadw.wales.gov.uk/events/allevents/6787008/?skip=1&lang=cy

Dydd Sul 16 Rhagfyr, 10.30am – 4.00pm

Nadolig yn y Gwaith Haearn, Blaenafon

Dewch i brofi golygfeydd, seiniau ac arogleuon Nadolig oes Victoria mewn tref ddiwydiannol fach yn y De. Digwyddiad am ddim. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01495 792615 neu ewch i http://cadw.wales.gov.uk/events/allevents/6429667/?skip=1&lang=cy