Abaty Tyndyrn yn ennill Gwobr o Bwys

Dydd Iau 09 Mai 2013

Mae Abaty Tyndyrn wedi’i enwi gan ei ymwelwyr fel un o’r atyniadau gorau i dwristiaid yn y Deyrnas Unedig.

Abaty Tyndyrn yn ennill Gwobr o Bwys

Abaty Tyndyrn yn ennill Gwobr o Bwys

Cafodd y Wobr ei rhoi gan y gweithredwr teithiau bws o Iwerddon, CIE Tours International, a oedd yn cydnabod ansawdd gwestai ac atyniadau ymwelwyr y Deyrnas Unedig yn eu Gwobrau Rhagoriaeth cyntaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae Abaty Tyndyrn yn un o’r 128 o henebion o dan ofal Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru.

Cafodd y seremoni wobrwyo ei chynnal yng Ngwesty’r Crowne Plaza yn Glasgow y mis diwethaf, a chafodd gwobrau rhagoriaeth eu rhoi i 25 o atyniadau i ymwelwyr ledled y Deyrnas Unedig. Mae gwobrau rhagoriaeth yn cael eu rhoi i gyflenwyr sy’n llwyddo i ennill sgôr o 90% neu fwy o ran boddhad cwsmeriaid, ar sail adborth y cwsmeriaid.

Er bod CIE Tours yn cynnal seremoni wobrwyo yn Iwerddon ers 23 blynedd, dyma’r digwyddid cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig ac mae’n adlewyrchu’r ffordd y mae’r gweithredwr wedi ehangu y tu allan i Iwerddon. Yn y Deyrnas Unedig, mae’r cwmni’n cydweithio â chyfanswm o 185 o gyflenwyr, 55 ohonyn nhw’n westai a 130 yn atyniadau i ymwelwyr.

Dywedodd Mr Brian Stack, Rheolwr-gyfarwyddwr CIE Tours International: 'Ers 1932, mae CIE Tours wedi dod â mwy na thair miliwn o ymwelwyr i Iwerddon.  Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi bod yn ymestyn ein harlwy drwy’r Deyrnas Unedig, sy’n cynnig cynifer o gyrchfannau i’n cwsmeriaid ni, lawer ohonyn nhw’n dod o Ogledd America.

Mae gan ein cwsmeriaid ni safonau uchel iawn, a pheth da yw hynny, a disgwyliadau uchel iawn hefyd o ran eu hymweliadau â’r Deyrnas Unedig ac mae’r gwobrau hyn yn cydnabod y cyflenwyr hynny sy’n bodloni’r disgwyliadau hyn ac yn aml iawn yn rhagori arnyn nhw hefyd.' 

Gan gyfeirio at ennill y wobr, ychwanegodd Pascal Bidois, Prif Geidwad Abaty Tyndyrn: 'Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi cael y wobr bwysig yma, yn sgil y bleidlais ymhlith cwsmeriaid CIE Tours International.

Rhoi gwasanaeth gwych i’r cwsmeriaid yw un o’n prif nodau ni yn holl safleoedd Cadw ac rydyn ni’n hynod o falch fod ymwelwyr ag Abaty Tyndyrn wedi mwynhau eu diwrnod, ac yn fodlon ar y gwasanaeth sy’n cael ei roi.

Gobeithio y bydd hyn yn annog mwy o ymwelwyr i ddod i weld y storïau y tu ôl i’r heneb wefreiddiol yma, a dysgu rhagor am hanes a threftadaeth y Cymry.'