Hanes Cymru-History Wales yng Ngŵyl y Gelli 2013 - Rhaglen Lawn

Dydd Mawrth 14 Mai 2013

Bydd Cadw yn ysbrydoli ymwelwyr a ddaw i Ŵyl y Gelli 2013 gyda rhaglen llawn dychymyg sy'n cynnwys treftadaeth, haicw a chrefftau.

Hanes Cymru-History Wales yng Ngŵyl y Gelli 2013 - Rhaglen Lawn

Hanes Cymru-History Wales yng Ngŵyl y Gelli 2013 - Rhaglen Lawn

Am ddeg diwrnod, bydd stondin Hanes Cymru-History Wales yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau cyffrous, gan gynnwys sesiynau ffotograffau o'r awyr gwych, pwyth-croes wedi'i ysbrydoli gan lenyddiaeth a Sgwad Sgwennu Llenyddiaeth Cymru.

Hefyd, ddydd Sadwrn 1 Mehefin, bydd ymwelwyr yn cael cyfle i weithio gyda'r artist Lucy Harvey a gwneud darn o gelf wedi'i ysbrydoli gan Abaty Glyn y Groes.

Y rhaglen lawn:

Dydd Iau 23 Mai
10am - 1pm Gwnewch eich bathodyn 'gwirio lamp' chwarelwr eich hun
2pm - 4pm Ysgrifennwch eich Haiku Treftadaeth wedi'i ysbrydoli gan leoliadau hanesyddol Cymru eich hun
4.30pm – Lansio cylchgrawn Glo

Dydd Gwener 24 Mai
10am – 1pm
2pm - 4pm
Crewch eich gwaith pwyth-croes eich hun wedi'i ysbrydoli gan lenyddiaeth

Dydd Sadwrn 25 Mai
10am – 1pm
2pm - 4pm
 Lluniau o'r Awyr! Darganfyddwch dreftadaeth gyfoethog Cymru o'r awyr

Dydd Sul 26 Mai
10am – 1pm
2pm - 4pm
Crewch eich gwaith pwyth-croes eich hun wedi'i ysbrydoli gan lenyddiaeth

Dydd Llun 27 Mai
10am – 1pm
2pm - 4pm
Gwnewch eich teil clai wedi'i ysbrydoli gan abatai hanesyddol Cymru eich hun

Dydd Mawrth 28 Mai
11am - 1pm Gwnewch eich bathodyn 'gwirio lamp' chwarelwr eich hun
9.30am - 1pm; 1.30pm -3.30pm Sgwad Sgwennu Llenyddiaeth Cymru

Dydd Mercher 29 Mai
10am – 1pm
2pm - 4pm
Ysgrifennwch eich Haiku Treftadaeth wedi'i ysbrydoli gan leoliadau hanesyddol Cymru eich hun

Dydd Iau 30 Mai
10am – 1pm
2pm - 4pm
Gwnewch eich bathodyn 'gwirio lamp' chwarelwr eich hun

Dydd Gwener 31 Mai
10am – 1pm
2pm - 4pm
Lluniau o'r Awyr!  Darganfyddwch dreftadaeth gyfoethog Cymru o'r awyr

Dydd Sadwrn 1 Mehefin Cadw
10am – 1pm
2pm - 4pm
Crewch gelf wedi'i ysbrydoli gan Abaty Glyn y Groes gyda'r artist, Lucy Harvey

Mae Hanes Cymru-History Wales yn bartneriaeth rhwng Cadw, Amgueddfa Cymru, y Gymdeithas Tai Hanesyddol a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Dilynwch Hanes Cymru-History Wales ar Twitter a Facebook i gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau yn ystod yr ŵyl.

Mae gwybodaeth gyffredinol am yr ŵyl i'w gweld ar wefan Gŵyl y Gelli.