Comisiwn Celf Cilmeri

Dydd Mercher 26 Mehefin 2013

Heneb Llywelyn, Cilmeri

Hoffai Cadw, gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys, gomisiynu artist i gynhyrchu gorchudd addurnol ar gyfer Ffynnon Llywelyn.

Cysylltir y ffynnon yn draddodiadol â marwolaeth Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru, ac fe'i lleolir yn agos i'r gofeb garreg a godwyd er cof amdano ar gyrion pentref bach Cilmeri ger Llanfair ym Muallt.

Diben y comisiwn yw creu dehongliad artistig gweledol o'r digwyddiad, mewn deunyddiau sy'n addas ar gyfer safle awyr agored drwy gydol y flwyddyn.

Rhaid i artistiaid sy'n gwneud cais am y comisiwn hwn ddarparu C.V., llythyr cais a chwe llun o'u comisiynau diweddar a ddefnyddiodd ddeunyddiau sy'n berthnasol i safle heb ei staffio yn yr awyr agored ac sy'n dangos dealltwriaeth o dreftadaeth.

Dylid dychwelyd cynigion at David Jones, Swyddog Dehongli, erbyn canol dydd, dydd Llun 15fed Gorffennaf 2013. Gellir cael manylion llawn drwy lawrlwytho briff y comisiwn.