Cadw yn agor pennod newydd drwy ddathlu Wythnos Genedlaethol Dweud Stori

Dydd Mercher 23 Ionawr 2013

Ffaith a ffuglen, chwedl a choel werin. Mae Cadw yn agor pennod newydd yn 2013 drwy ddathlu llenyddiaeth a barddoniaeth y Cymry fel rhan o ŵyl flynyddol Wythnos Genedlaethol Dweud Stori

Cadw yn agor pennod newydd drwy ddathlu Wythnos Genedlaethol Dweud Stori

Cadw yn agor pennod newydd drwy ddathlu Wythnos Genedlaethol Dweud Stori

Ffaith a ffuglen, chwedl a choel werin. Mae Cadw yn agor pennod newydd yn 2013 drwy ddathlu llenyddiaeth a barddoniaeth y Cymry fel rhan o ŵyl flynyddol Wythnos Genedlaethol Dweud Stori.

Bydd storïwyr yn adrodd chwedlau, mythau a straeon mewn pymtheg o henebion hanesyddol sydd o dan ofal Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Cestyll Biwmares, Caernarfon, Conwy a Chricieth Castell Dinbych Gwaith Haearn Blaenafon, Llys Tretŵr, Castell Caerffili a Chastell Coch Castell Cas-gwent, Caer Rufeinig Caerllion, Castell Rhaglan ac Abaty Tyndyrn Castell Cydweli a Llys Esgob Tyddewi.

Bydd y digwyddiadau’n cael eu cynnal ddydd Sul 27 Ionawr 2013 rhwng 11am a 4pm ar bob safle.

Bydd storïwyr o Gymru a’r tu hwnt sy’n angerddol ynglŷn â diwylliant Cymru a hen gelfyddyd y storïwr neu’r cyfarwydd yn adrodd straeon llawn cyffro am bob un o’r henebion.  O antur i ramant, bydd pob stori yn sôn am Gymru a’i hanes cyfoethog, rhai ohonyn nhw wedi’u seilio ar adnoddau enwog fel y Mabinogi.

Mae’r straeon yn addas i bobl o bob oed, a bydd pob un yn para tua 30 munud, gan gael eu hadrodd gan storïwyr adnabyddus sy’n cynnwys Gwdihw (Biwmares), Mair Tomos Ifans (Caernarfon), Fiona Collins (Conwy) ac Ifor ap Glyn (Cricieth). Ruth Moore Williams fydd yn adrodd y straeon yn Ninbych Cath Little (Blaenafon), Dylan Adams (Tretŵr), Guto Dafis (Caerffili) a David Ambrose (Castell Coch). Christine Cooper (Cas-gwent), Daniel Morden (Caerllion), June Peters (Rhaglan) a Richard Berry (Tyndyrn)Nigel Little (Cydweli) a Christine Willison (Tyddewi).

Dywedodd Lucy O’Donnell, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cadw, Ymgysylltu Cyhoeddus a Llywodraethiant: ‘Rydyn ni’n gwahodd ymwelwyr a’r gymuned leol i ymuno â ni yn ystod  Wythnos Genedlaethol Dweud Stori eleni i ddathlu diwylliant a threftadaeth y Cymry yn rhai o’n hasedau treftadaeth anhygoel.

'Mae gwrando ar storïwyr arbenigol yn adrodd hanesion yn ffordd wych i godi melan mis Ionawr a mwynhau diwrnod allan gyda’r teulu.’

Bydd rhaid talu’r pris mynediad arferol i’r safleoedd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Ffion Reynolds, Rheolwr Ymgysylltu Cyhoeddus a’r Gymraeg ar 01443 336009 neu e-bost ffion.reynolds@cymru.gsi.gov.uk  Ewch i www.cadw.cymru.gov.uk  chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter i gael rhagor o newyddion.