Ymchwil archeolegol yng Nghanolfan Ymwelwyr Castell Harlech

Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2013

Mae archeolegwyr o Archaeology Wales wrthi yn Harlech yn gwneud gwaith cloddio cyn i Cadw godi canolfan newydd i ymwelwyr â Chastell Harlech.

Canolfan ymwelwyr Castell Harlech — argraff y pensaer

Canolfan ymwelwyr Castell Harlech — argraff y pensaer

Ar ôl codi’r haenau dwfn o bridd a rwbel diweddar sydd wedi cronni ar dir yn ymyl Gwesty Castell Harlech, mae’r archeolegwyr wedi dod o hyd i rywfaint o dystiolaeth o anheddiad blaenorol ar y safle gan gynnwys sylfeini adeilad, pwll carthion mawr a allai fod wedi gwasanaethu adeilad yn agos i gefn y safle a dau fedd dynol, o bosibl yn dyddio o’r oesoedd canol.

Dywedodd y Dr Kate Roberts, Uwch-arolygydd Henebion ac Archaeoleg Cadw: 'Mae’n gyffrous cael cyfle i ymchwilio ardal yn y dref hanesyddol yma. Rydyn ni’n credu bod yna gapel yn agos i’r castell yn yr oesoedd canol, ac mae’n ymddangos bod canfod y ddau fedd hyn yn ategu hynny. Mi fyddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu gan yr archeolegwyr i ategu’r gwaith dehongli a chyflwyno newydd yng Nghastell Harlech. Mae yna lawer o waith ar ôl i’w wneud eto, ac mi fyddwn ni’n dadansoddi ac yn dyddio’r canfyddiadau am beth amser eto.'

Mae prosiect canolfan ymwelwyr Castell Harlech, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn golygu datblygu hen Westy’r Castell a gwella’r mynedfeydd i’r Castell gan anelu at ddod â manteision i’r ardal gan gynnwys denu rhagor o ymwelwyr, agor drysau i fusnesau lleol a chynnig gwell profiad i’r ymwelwyr.

I unrhyw un sydd â diddordeb i weld y canfyddiadau archeolegol yn Harlech mae yna Ddiwrnod Agored Cyhoeddus am ddim* gyda Archaeology Wales ddydd Sadwrn 14 Rhagfyr, 10am–3pm.

* Mae’r prisiau mynediad i Gastell Harlech yn dal yn berthnasol.