Tocynnau’r Gwleddoedd yn Mynd Fel y Boi

Dydd Mercher 07 Rhagfyr 2011

Tocynnau’r Gwleddoedd yn Mynd Fel y Boi

Tocynnau’r Gwleddoedd yn Mynd Fel y Boi

Bydd Castell Caerffili yn llawn bwrlwm y penwythnos hwn wrth groesawu sioe golau a sŵn digidol illuminata a chyfres o wleddoedd canoloesol sy’n cychwyn ddydd Gwener, 9 Rhagfyr. Bydd Ffair Nadolig Ganoloesol hefyd yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn 10 a dydd Sul 11 Rhagfyr (10am-4pm) gyda dangosiad cynnar arbennig o Merlin, BBC Cymru Wales, fydd hefyd yn cael ei dangos yn Neuadd Fawr y Castell ar y dydd Sul.

Oherwydd bod cymaint o alw amdanynt, mae’r holl docynnau ar gyfer gwleddoedd gyda’r nos Sadwrn eisoes wedi gwerthu, ond mae nifer cyfyngedig o docynnau i’r strafagansa pum cwrs yn Neuadd Fawr Castell Caerffili ar y nos Wener a’r nos Sul yn dal i fod ar gael. Yn £30 y pen, gellir archebu tocynnau’n uniongyrchol yn y castell neu drwy ffonio 029 2088 3143.

Bydd y gwleddoedd yn cael eu cynnal ar ôl dangosiad olaf yr illuminata pob nos. Wrth i len y gwyll ddisgyn, bydd muriau cwrt mewnol y castell yn cael eu trochi mewn goleuni, gan greu gwledd anhygoel i’r synhwyrau. Bydd darluniau a synau yn cyfleu canrifoedd o hanes y cadarnle hwn yn cael eu taflunio’n ddigidol mewn lliwiau godidog. Bydd y sioe yn cael ei dangos ddwywaith pob nos, am 5.30pm a 6.30pm.

Cefnogir illuminata 2011 gan brosiect Twristiaeth Treftadaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy’n cael ei ariannu gydag £8.5m o Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop. Nod y Prosiect yw gwneud y mwyaf o werth economaidd treftadaeth drwy gynyddu cyfaint, hyd a gwerth ymweliadau â Chymru, gan gysylltu themâu o dreftadaeth Gymreig yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.