Bydd Britain’s Secret Homes

Dydd Iau 06 Mehefin 2013

Bydd Britain’s Secret Homes

Bydd Britain’s Secret Homes

Bydd Britain’s Secret Homes, cyfres newydd mewn pum rhan ar ITV yn dechrau nos Wener, 7 Mehefin. 

Mae’r gyfres, sy’n deillio o gydweithredu rhwng ITV, Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, English Heritage, Historic Scotland ac Asiantaeth Amgylchedd Gogledd Iwerddon, yn datgelu’r storïau hynod y tu ôl i rai o gartrefi cudd a rhyfedd y Deyrnas Unedig.

Bydd y gyfres yn mynd drwy’r 50 gorau o gartrefi cudd Prydain, gan grwydro i fannau diarffordd sydd â storïau anghyffredin i’w hadrodd, gan ddweud wrthon ni pwy ydyn ni a sut roedden ni’n arfer byw.

Mae’r gyfres yn cael ei chyflwyno gan ddau ddarlledwr arobryn, sef Michael Buerk a Bettany Hughes, ac mae hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan ddetholiad eclectig o bobl adnabyddus ac arbenigwyr sy’n cynnwys Syr David Jason, Gethin Jones a Ricky Tomlinson.

O fythynnod i dai cyngor, o fyngalos i balasau, o blastai yn y wlad i dai teras di-nod â dwy stafell ar y ddau lawr, mae rhai o gartrefi mwyaf arwyddocaol y wlad yn gymharol anghyfarwydd i’r cyhoedd. Ond, yng nghwmni’r perchnogion, yr arbenigwyr a’r llygad-dystion, mae’r brics a’r morter yma yn cynnig disgrifiadau o ystrywiau gwleidyddol, cynllwyn, dyfeisgarwch, rhamant ac arwriaeth.

Mae’r rhestr o 50 o gartrefi’n cynnwys rhai sydd wedi’u henwebu gan Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, English Heritage, Historic Scotland, ac Asiantaeth Amgylchedd Gogledd Iwerddon. Bu arbenigwyr o bob sefydliad yn trafod trefn y rhestr, gan bwyso a mesur ffactorau fel pwysigrwydd cenedlaethol y cartrefi, eu harwyddocâd diwylliannol, eu gwerth hanesyddol a’u harddwch.

Mae Britain’s Secret Homes yn newydd ac i’w weld ar ITV yn unig, ac mae wedi’i gynhyrchu gan Potato ar ran ITV Studios.