Cadw yn dathlu Earth Hour y WWF

Dydd Mercher 27 Chwefror 2013

Cadw yn dathlu Earth Hour y WWF

Cadw yn dathlu Earth Hour y WWF

Mae Cadw yn ymuno â miliynau o bobl ar draws y byd i gefnogi Earth Hour y WWF, sef ffenomenon blynyddol unigryw sy'n canolbwyntio sylw'r byd ar ein planed anhygoel, ac sut y mae angen i ni ei diogelu.

Ar 23 Mawrth, am 8.30pm, bydd cannoedd o filiynau o unigolion, tirnodau, busnesau ac ysgolion ar draws y byd yn diffodd eu goleuadau er mwyn dangos eu bod am helpu i greu dyfodol gwell i'n planed. Gan gwmpasu dros 152 o wledydd yn 2012, datblygodd Earth Hour y WWF o fod yn syniad syml i fod yn ffenomenon byd-eang, gyda channoedd o filiynau o bobl yn diffodd eu goleuadau ar yr un pryd.

Llynedd yn y DU, cymerodd dros 7.6 miliwn o bobl ran, gan ddod â 3,500 o ysgolion, dros 230 o dirnodau, a mwy na 100 o awdurdodau lleol ynghyd. O'r London Eye a Dau Dŷ'r Senedd, i Gastell Caeredin a Piccadilly Circus, diffoddodd gannoedd o dirnodau mwyaf eiconig y wlad eu goleuadau. Ond nid dyna yw ei diwedd hi. Mae cefnogaeth ar gyfer ein byd gwych wedi ymestyn ymhellach, gyda miloedd yn ymrwymo'n barhaol i ddyfodol mwy cynaliadwy, ac mae'r momentwm yn parhau i dyfu.

I ddathlu Earth Hour 2013 y WWF, bydd Cadw yn diffodd unrhyw oleuadau nad ydynt yn anghenrheidiol yn yr henebion canlynol: Castell Caernarfon, Castell Coch, Castell Cydweli, Castell Llansteffan ac Abaty Tyndyrn am 8.30pm ar 23 Mawrth am yr awr.

'Rydym yn falch iawn o fod yn cymryd rhan yn Earth Hour y WWF ac mae ein ceidwaid yn edrych ymlaen at gymryd rhan mewn digwyddiad mor wych ac ysbrydoledig. Gall pawb wneud gwahaniaeth er mwyn helpu i ddiogelu ein planed ac mae gennym rôl allweddol i'w chwarae,' medd Lesley Evans, prif geidwad Castell Coch.

Eglurodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru: 'Mae Earth Hour yn syniad syml sydd wedi ymestyn yn fyd-eang. Ei nod yw dod â phobl ynghyd i ganolbwyntio ar ba mor wych yw'r byd rydym i gyd yn ei rannu ac i feddwl am sut y mae angen i ni ei ddiogelu.

'Mae cannoedd o filiynau o bobl yn diffodd eu goleuadau am un awr, ar yr un noson, ar draws y blaned; arddangosfa weledol sy'n dangos faint y mae pobl yn ei ofalu am ein planed hudolus. Ond yn bwysicach, mae pob unigolyn sy'n cymryd rhan yn ychwanegu cefnogaeth amhrisiadwy i fudiad byd-eang sy'n cydnabod pwysigrwydd y byd - a phwysigrwydd y ffordd y mae ei saith biliwn o breswylwyr yn ei drin.

'Eich penderfyniad chi yw sut y byddwch yn dathlu Earth Hour - ond cofiwch, drwy ddiffodd y goleuadau am 8.30pm ar 23 Mawrth byddwch yn helpu i ddangos eich bod awyddus i ddigoleu'r pethau sy'n bwysig i ni gyd.'
 
Gall pawb gofrestru ar gyfer Earth Hour 2013 y WWF.  I gael rhagor o wybodaeth a chofrestru ewch i www.wwf.org.uk/earthhour