Cadw yn adrodd storïau arswyd y Calan Gaeaf hwn

Dydd Iau 26 Medi 2013

Bydd Cadw yn manteisio i’r eithaf ar awyrgylch cyfrin ei henebion hanesyddol y Calan Gaeaf hwn, drwy eich gwahodd i ddilyn llwybrau arswyd ac i gymryd rhan mewn teithiau dehongli byw, sesiynau adrodd storïau, a digwyddiadau a fydd yn codi gwallt eich pen mewn safleoedd ar hyd a lled Cymru.

Nos Galan Gaeaf

Nos Galan Gaeaf

Dewch i glywed y storïau tywyll a dirgel sy’n gysylltiedig â rhai o safleoedd mwyaf poblogaidd Cymru, gan gynnwys chwedlau canoloesol ar diroedd Castell Rhaglan, a thaith gyda’r hwyr o amgylch Castell Coch. Ewch i ysbryd Calan Gaeaf drwy gerfio pwmpenni yng Nghastell Dinbych, neu ddilyn llwybr arswydus yn yr awyr agored yn Llys yr Esgob Llandyfái (gwyliwch yr ystlumod!).

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Y gobaith yw y bydd rhaglen ddigwyddiadau Cadw ar gyfer Calan Gaeaf yn apelio at amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd – o deuluoedd i bobl ifanc.  Mae digwyddiadau fel y rhain yn hollbwysig er mwyn denu cynulleidfaoedd newydd ac annog pobl leol i ddarganfod ac i fwynhau eu henebion lleol.'

Rhestr Ddigwyddiadau