Dathlu deuddeg mlynedd mewn deuddeg mis

Dydd Mercher 23 Tachwedd 2011

  • Calendr Cadw 2012

    Calendr Cadw 2012

  • Pentre Ifan

    Pentre Ifan

Mae 2012 yn nodi deuddeg mlynedd ers calendr cyntaf Cadw a ymddangosodd yn gyntaf yn 2000, gan osod y patrwm i’r blynyddoedd i ddod. Mae’r dewis o safleoedd Cadw a ddewiswyd ar gyfer calendr 2012 ychydig yn wahanol gan y bydd pob un o luniau cloriau’r deuddeg mlynedd ddiwethaf yn ymddangos ar bob un o dudalennau’r calendr. O banorama atmosfferig o Gastell Caernarfon ar fin nos, i astudiaeth ragorol o ddrws gorllewinol Abaty Ystrad Fflur, ac i olygfa aeafol o Gaerffili’n adlewyrchu mewn dyfrffos.

Bydd y ddelwedd iasoer o Siambr Gladdu Pentre’ Ifan yn Sir Benfro a ymddangosodd ar glawr calendr 2000 nid yn unig yn ymddangos y tu fewn, ond hefyd, yn addas iawn, ar glawr calendr 2012.

Wedi’u prisio am £8.95, mae’r calendr ar gael i’w brynu o’r rhan fwyaf o safleoedd Cadw  ac ar lein. Mae’r safleoedd a’r henebion hanesyddol sy’n cael eu cynnwys yng nghalendr 2012 yn cynnwys, Castell Caerffili, Siambr Gladdu Pentre’ Ifan, Castell Carreg Cennen, Castell Caernarfon, Castell Coch, Abaty Ystrad Fflur, Castell Cricieth, Castell Dolbadarn, Castell Harlech, Castell Dolwyddelan, Biwmares ac Eglwys Gadeiriol Dewi Sant.

Byddai’r calendr, sy’n cynnwys amrywiaeth o ffotograffau hynod sy’n dangos hanes a diwylliant Cymru ar ei orau, nid yn unig yn gwneud anrheg delfrydol i unrhywun â diddordeb yng Nghymru, ond hefyd i’r rheini sy’n gwerthfawrogi ffotograffiaeth o safon uchel o leoedd hardd.

I archebu’r calendr yn uniongyrchol o Cadw, cysylltwch â’r adran werthiant ar 01443 336093/4 rhwng 10yb-3yh neu drwy e-bostio cadw.sales@wales.gsi.gov.uk, neu ar lein ar http://cadw.wales.gov.uk/shop