Myfyrwyr lleol yn creu storïau i Gastell Caerffili

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2013

Mae disgyblion o ysgolion cynradd yng Nghaerffili wedi bod wrthi’n brysur drwy gydol tymor yr hydref yn creu storïau Cymreig traddodiadol, i’w harddangos yn y castell i ymwelwyr eu mwynhau.

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Mae’r cyfarwydd o fri rhyngwladol, Michael Harvey, wedi bod yn gweithio gyda’r disgyblion i greu’r storïau mewn prosiect o dan arweiniad Cadw. Ymwelodd y disgyblion â’r castell a gwrando ar rai o storïau traddodiadol y Cymry yn y neuadd fawr, a chrwydro’r castell wedyn i chwilio am dystiolaeth yn dangos sut roedd y castell yn cael ei ddefnyddio yn y gorffennol.

Mae’r Prosiect Adrodd Storïau a Llythrennedd yn ei bumed flwyddyn ac mae wedi bod yn ffordd boblogaidd o ennyn diddordeb pobl ifanc yn eu heneb leol, gan anelu at helpu pobl i ddeall eu lle a’u hanes a gofalu amdanyn nhw.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Dyma enghraifft wych o sut mae’r amgylchedd hanesyddol yn gallu cael ei ddefnyddio i feithrin sgiliau ac i roi cyfleoedd i bobl ifanc ledled Cymru. Mae’n henebion treftadaeth ni’n asedau a ddylai nid yn unig gael eu gwarchod, ond eu mwynhau hefyd a’u defnyddio er lles cenedlaethau’r dyfodol.'

Ychwanegodd Adrienne Wood, Rheolwr Dysgu Gydol Oes Cadw yn y De: 'Nod y prosiect yw ymgysylltu â phobl ifanc yn ardal yr henebion er mwyn iddyn nhw ddatblygu dealltwriaeth o’u treftadaeth leol a meithrin gwerthfawrogiad o werth y dreftadaeth. Mae’r prosiect hefyd yn anelu at ddatblygu a gwella sgiliau gan gynnwys cyfathrebu, creu, cyflwyno a pherfformio, a meithrin hyder y bobl ifanc sy’n cymryd rhan.'