Gwledd mewn Castell

Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2011

Gwledd mewn castell

Gwledd mewn castell

Wedi laru ar yr un hen dinsel a thwrci? Ewch ar daith yn ôl drwy’r canrifoedd am wledd Nadolig ganoloesol yng Nghastell Caerffili gyda’r nos ddydd Gwener 9fed, dydd Sadwrn 10fed a dydd Sul 11 Rhagfyr.
Yn Neuadd Fawr odidog Castell Caerffili bydd cellweiriwyr a lodesi’n gweini pryd bwyd pump cwrs ar fyrddau gwledda hir gyda digonedd o fedd i olchi’r pryd i lawr.

Mae’r gwleddoedd canoloesol yn cyd-fynd â sioe olau a sŵn digidol illuminata sy’n cael ei chynnal bob nos. Wrth i len y gwyll ddisgyn, bydd muriau cwrt mewnol y castell yn cael eu trochi mewn goleuni, gan greu gwledd anhygoel i’r synhwyrau. Bydd darluniau a synau yn cyfleu canrifoedd o hanes y cadarnle hwn yn ymddangos yn hudol ar furiau’r castell.

Cefnogir illuminata 2011 gan brosiect Twristiaeth Treftadaeth Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei ariannu gydag £8.5m o Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop. Nod y Prosiect yw gwneud y mwyaf o werth economaidd treftadaeth drwy gynyddu cyfaint, hyd a gwerth ymweliadau â Chymru, gan gysylltu themâu o dreftadaeth Gymreig yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae’r ddwy sioe, un am 5.30pm ac un arall am 6.30pm, yn rhad ac am ddim. Mae’r gwleddoedd yn dechrau am 7.30pm yn dilyn yr ail sioe.

Mae tocynnau i’r gwleddoedd ar gael am £30 y pen (10% o ostyngiad i 10 neu fwy). Gellir prynu tocynnau yn y Castell neu drwy ffonio  029 2088 3143. Argymhellir archebu tocynnau o flaen llaw gan eu bod yn brin.