Ap newydd yn rhoi archeoleg Cymru yn eich dwylo

Dydd Mercher 06 Tachwedd 2013

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu rhagor am archeoleg Cymru wrth grwydro? Mae ap newydd ar gyfer ffonau clyfar a llechi Android yn cynnig hynny i chi.

Ap Archwilio (© CEMAS)

Ap Archwilio (© CEMAS)

Mae’r ap Archwilio rhad ac am ddim yn gadael i ddefnyddwyr fynd at Gofnodion Amgylchedd Hanesyddol y pedair ymddiriedolaeth archeolegol Gymreig, gyda gwybodaeth am fwy na 100,000 o safleoedd archeolegol yng Nghymru.

Gall defnyddwyr yr ap wneud hyn:

  • weld cofnodion safle ar gyfer eu lleoliad ar y pryd a thu hwnt
  • storio cofnodion i’w gweld yn ddiweddarach/oddi-ar-lein
  • ychwanegu gwybodaeth at gofnodion presennol
  • chreu cofnod newydd trwy anfon ffotograffau a gwybodaeth i’r ymddiriedolaeth archeolegol berthnasol.

Mae’r ap, sy’n ychwanegu at lwyddiant gwefan Archwilio, wedi ei datblygu gan CEMAS (Y Ganolfan Ragoriaeth mewn Cymwysiadau a Gwasanaethau Symudol) ym Mhrifysgol De Cymru, gan gydweithio â’r pedair ymddiriedolaeth archeolegol Gymreig. Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Os oes gyda chi ffôn clyfar neu lechen Android (fersiwn 2.3 neu uwch) gallwch godi’r ap Archwilio o Google Play.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr ap ar wefan Archwilio.