Mam o Gasnewydd yn ennill cystadleuaeth ffotograffiaeth gyda’i llun anhygoel

Dydd Llun 23 Medi 2013

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Cymru, wedi cyhoeddi mai enillydd ei gystadleuaeth ffotograffiaeth Digwyddiadau Anhygoel yw Deborah Hitchins, mam i bedwar o blant o Gasnewydd.

Llun buddugol Deborah Hitchins

Llun buddugol Deborah Hitchins

Roedd y gystadleuaeth yn annog ymwelwyr i gipio eu hatgofion mwyaf cofiadwy o safleoedd Cadw ar hyd a lled Cymru, a rhannu lluniau ohonyn nhw eu hunain yn cwblhau un o’r '30 peth hwyliog i’w gwneud' oddi ar restr Haf Chwedlonol Cadw, drwy Facebook a Twitter.

Gan ddenu 124 o bobl i ‘hoffi’ ei llun ar Facebook, llwyddodd Ms Hitchins, gweithiwr warws o Undy, Casnewydd, i guro cystadleuwyr da iawn i ennill Camera Digidol SLR Nikon D3200 yn ogystal â Thocyn Teulu 3-Diwrnod gan Cadw. Mae llun Deborah yn dangos ei theulu yn creu eu stori hudolus eu hun gan ddefnyddio cerrig sarn yng Nghastell Ogwr ym Mro Morgannwg.

Dywedodd y fam i bedwar o blant: 'Gan ddilyn Rhestr Digwyddiadau Cadw, dewisodd fy nheulu a mi weithgarwch Rhif 19 a chreu stori hudolus yng Nghastell Ogwr. Drwy ddefnyddio ein dychymyg, daeth cerrig sarn Ogwr yn greigiau mewn môr peryglus, ac roedd yn fan delfrydol i dynnu llun.

'Roeddwn wrth fy modd pan glywais fy mod wedi ennill y gystadleuaeth ffotograffiaeth. Mi fyddwn yn ymweld â mwy o safleoedd Cadw ’nawr ein bod ni wedi ennill y Tocyn Crwydro, felly byddaf yn siŵr o ddefnyddio fy nghamera newydd!'

Dyma oedd gan John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, i’w ddweud: 'Nod ymgyrch haf Cadw, a oedd yn cynnwys y gystadleuaeth ffotograffiaeth, oedd ysbrydoli trigolion ac ymwelwyr, fel ei gilydd, i grwydro a mwynhau treftadaeth unigryw Cymru.

'Roedd fy nhîm yn Cadw yn gobeithio tanio dychymyg pobl drwy ddefnyddio deunyddiau hwyliog a deniadol, gan gynnwys casgliad straeon ‘Arwyr ac Arwresau Cymru, i ddod â’n treftadaeth hynod yn fyw ac annog pobl i ddarganfod mwy am eu hanes lleol dros yr haf.'

Mae’r llun buddugol (uchod) a detholiad o’r cynigion eraill i’w gweld ar dudalen Facebook.