Seminar yn Malton ar Barhad, Cadwraeth a Newid

Dydd Gwener 22 Mawrth 2013

Mae'r Grŵp Pensaernïaeth Draddodiadol http://www.traditionalarchitecture.co.uk  wedi trefnu seminar er mwyn cyflwyno ac amlinellu syniadau newydd ar waith cadwraeth, addasu ac estyn adeiladau ac amgylcheddau trefol hanesyddol drwy'r cysyniad o barhad, gan ddefnyddio arddull, deunyddiau a dulliau traddodiadol.

Yn ogystal â sicrhau parhad esthetig, credwn mai dyma'r unig ateb ymarferol i'r bwlch sgiliau traddodiadol sy'n prysur leihau. Daw'r seminar i ben gyda thrafodaeth ymestynol ymysg y panel o siaradwyr, English Heritage a Historic Scotland, ac rydym yn gobeithio y bydd Griff Rhys Jones yn cadeirio'r drafodaeth. Bydd tocynnau ar gael drwy'r wefan yn fuan. Cynhelir y digwyddiad yn Ystafelloedd Milton, Malton, Gogledd Swydd Efrog ar 4ydd Mehefin 2013.

www.paceprojects.co.uk/CCC2013.html