Datgelu Doctor de Cymru

Dydd Mercher 20 Tachwedd 2013

Heddiw (20 Tachwedd 2013) datgelwyd bod y Doctor cyfriniol sydd wedi casglu cannoedd o gefnogwyr ar-lein wrth chwilio am ei beiriant teithio drwy amser, y TARDIS, o amgylch de Cymru yn rhan o ymgyrch farchnata i roi cyhoeddusrwydd i safleoedd hanesyddol Cymru.

Ers pythefnos, mae’r Doctor wedi bod yn postio lluniau ohono'i hun ar Twitter a Facebook wrth iddo ymweld â henebion poblogaidd, gan gynnwys Amffitheatr Caerllion, Llys Tre Tŵr, Castell Coch a chestyll Cas-gwent a Chaerffili, yn ei ymgyrch i ddod o hyd i'r TARDIS coll.

Datgelodd Cadw — gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru — mai Matt Elliot, dylunydd graffig o Fryste, oedd y Doctor, drwy ei ddangos yn archwilio treftadaeth Cymru mewn fideo 90 eiliad o hyd. Mae’r fideo yn gorffen gyda'r llinell 'Does ddim angen TARDIS arnoch i weld 6,000 o flynyddoedd o hanes Cymru'.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o ddod â hanes Cymru'n fyw a pha ffordd well o arddangos y 6,000 o flynyddoedd o straeon sydd i’w canfod yn ein safleoedd na drwy deithiwr amser mwyaf adnabyddus y byd?  

'Mae pobl wedi ymateb yn frwd i'r Doctor drwy Facebook a Twitter ac mae wedi profi i fod yn ffordd wych o gyrraedd cynulleidfaoedd newydd na fyddai wedi meddwl ymweld â safleoedd Cadw o'r blaen efallai.

Mae’r ymgyrch wedi ennill cefnogaeth o bob rhan o’r byd gyda rhai o sêr Cymru, megis Cerys Matthews, Scott Quinnell a Derek Brockway, yn ymuno â’r Doctor yn ei gyrch a hyd yn oed yn ei helpu i ddysgu Cymraeg ar Twitter.  

Yn ystod y bythefnos dan sylw, mae miloedd o bobl wedi gweld lluniau o'r Doctor yng Nghastell Coch ac yn Abaty Nedd - a llun ohono yn ymladd gladiatoriaid o Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion hyd yn oed.

Meddai Matt: 'Pan ofynnodd Cadw i mi gefnogi'r ymgyrch hon, roeddwn yn meddwl ei bod yn syniad gwych.

'Rydw i wirioneddol wedi mwynhau gweld y cestyll a'r henebion ac roedd yn grêt cyfarfod twristiaid o Hwngari a Rwsia, yn enwedig gan eu bod yn meddwl mai fi oedd y Matt Smith go iawn!

'Mae wedi bod yn hwyl gweld ymateb pobl ar-lein ac rwy'n gobeithio y bydd y bobl sydd wedi bod yn fy nilyn ar Twitter a Facebook yn ymweld â'r safleoedd eu hunain.'

Gallwch weld y fideo yn CadwWales YouTube channel, neu drwy ddweud eich bod yn Hoffi Who Needs a TARDIS ar Facebook, neu drwy ddilyn @FindMyTARDIS ar Twitter.

Mae pump o safleoedd Cadw wedi ymddangos yn amrywiol benodau Doctor Who. Beth am ail-flasu’r cyffro drwy ymweld â Chastell Coch, Castell Caerffili, Castell Cas-gwent, Abaty Nedd, a Llys Tre Tŵr?