Cestyll o’r Cymylau – gweld safleoedd mwyaf eiconig Cymru mewn ffordd hollol wahanol

Dydd Gwener 20 Mehefin 2014

Mae Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi esgyn i’r uchelfannau i ddangos hanes anhygoel y wlad o ongl unigryw.

  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???
  • ???cadw.media.no_js???

Rydych wedi clywed am y ‘Game of Thrones’ ond mae wedi bod yn fwy o Gêm y Dronau yng Nghymru wrth i Cadw fynd ati i gyflwyno cyfres o fideos sydd wedi cael eu saethu gan ddefnyddio drôn rheolaeth-o-bell â chamera pwerus arno i gael golwg o'r awyr o rai o safleoedd hanesyddol mwyaf eiconig Cymru.

Mae henebion nodedig, sy’n cynnwys Castell Talacharn, Castell Cydweli a Llys yr Esgob Tyddewi, i'w gweld yn y gyntaf o gyfres o fideos ar-lein sydd ar gael ar Sianel YouTube Cadw.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: “Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd a chyffrous o ddod â hanes Cymru yn fyw ac mae'r fideos hyn yn ffordd dda o ddangos ein safleoedd treftadaeth anhygoel o ongl wahanol.

“Mae dros ddwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â safleoedd Cadw bob blwyddyn, ond ychydig iawn o bobl fydd wedi cael y cyfle i'w gweld fel hyn.

“Mae amgylchedd hanesyddol Cymru yn rhoi cymeriad i'n cymunedau ac yn cryfhau'r ymdeimlad o berthyn a hunaniaeth, a'n gobaith yw y bydd y fideos arloesol hyn yn ysbrydoli pobl i ymweld â'u safleoedd treftadaeth lleol yr haf hwn."    

Mae Cadw yn rhyddhau’r gyfres o fideos, “Cestyll o’r Cymylau” yn y cyfnod yn arwain at wyliau haf yr ysgolion fel rhan o’i ymgyrch ‘Teithio Mewn Amser’, a gafodd ei lansio ym mis Ebrill eleni i annog pobl i ymgyfarwyddo â hanes Cymru.

Yn ogystal â’r fideos newydd hyn o’r awyr, mae’r ddau gomedïwr Chris Corcoran ac Elis James wedi bod yn rhan o’r ymgyrch yn darganfod y straeon y tu ôl i rai o safleoedd mwyaf eiconig Cymru drwy gyfres o fideos doniol

Fel rhan o’r ymgyrch hefyd mae gweithgareddau newydd wedi cael eu cyflwyno ar safleoedd fel cwisiau a thaflenni lliwio ac mae adran plant newydd rhyngweithiol ar y wefan wedi cael ei chreu.

Ers lansio’r ymgyrch, mae 36% o gynnydd wedi bod yn ôl Cadw yn nifer yr ymwelwyr â’i safleoedd hanesyddol dros wyliau’r Pasg (5 – 27 Ebrill 2014) o’i gymharu â gwyliau'r Pasg yn 2013. Mae'n gobeithio y bydd deunyddiau newydd, gan gynnwys y gyfres 'Cestyll o'r Cymylau’, yn denu rhagor o ymwelwyr dros wyliau’r haf.

I wylio'r fideo cyntaf sy'n dangos Castell Talacharn, Castell Cydweli a Llys yr Esgob Tyddewi, ac eraill fel y cânt eu rhyddhau, mae Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.