Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

Dydd Iau 01 Hydref 2015

Nos Iau 1 Hydref, bydd Gwaith Haearn Blaenafon yn cael ei oleuo er cof am yr holl ddynion a menywod ar y safle pan oedd y gwaith ar waith.

 • Llun o safle Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

  Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

 • Llun o safle Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

  Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

 • Llun o safle Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

  Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

 • Llun o safle Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

  Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

 • Llun o safle Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

  Gwaith Haearn Blaenafon mewn goleuni newydd

Fel rhan o’r prosiect dan ofal y Society of Light and Lighting a’r Chartered Institution of Building Services Engineers, bydd y tŵr dŵr canolog yn llewyrchu wedi’i oleuo a’i amgylchynu gan oleuadau yn dangos enwau’r rhai sydd wedi gweithio ar y safle.

Mae’n rhan o ddigwyddiad Night of Heritage Light, lle bydd Safleoedd Treftadaeth y Byd ledled y DU yn cael eu goleuo i bwysleisio cyfraniad pwysig golau a thechnolegau golau i’r byd modern.

Meddai’r cynghorydd Bob Wellington CBE, arweinydd cyngor Torfaen: “Bydd nid yn unig yn wledd i’r llygaid, ond hefyd yn deyrnged deimladwy i’r holl ddynion a menywod hynny a wnaeth gyfraniad mor bwysig, er angof yn aml, i dreftadaeth ddiwydiannol Cymru.”

Ken Skates, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Wedi’i gosod yn un o’r gweithfeydd haearn gwarchodedig o’r ddeunawfed ganrif gyda’r gorau yn y byd, bydd Gwaith Haearn Blaenafon yn lleoliad ysblennydd ar gyfer arddangosfa Night of Heritage Light.

Rydym yn gobeithio rhannu stori unigryw’r gweithfeydd haearn gyda llawer mwy o bobl trwy gynnal y sioe oleuadau hon, a gall ymwelwyr ddysgu mwy o’r hanes trwy ymweld a chael blas ar y gwaith celf a’r dehongliad atmosfferig hwn â’u llygaid eu hunain”.  

Y Safleoedd Treftadaeth y Byd eraill sy’n cymryd rhan yw: Traphont Ddŵr Pontcysyllte, Edinburgh Old and New Towns, Fountains Abbey, Liverpool Maritime, Ironbridge Gorge, Blenheim Palace, Jurassic Coast a Giant’s Causeway.

Bydd y goleuadau’n cael eu cynnau ar fachlud haul nos Iau, 1 Hydref o gwmpas 6:30 tan 10 yn y nos.

Mae’n rhan o Flwyddyn Ryngwladol Golau UNESCO, gyda gweithgareddau wedi’u cynnal mewn 100 a mwy o wledydd ym mhedwar ban byd.