Castell Caernarfon yn dathlu Wythnos y Cŵn Tywys

Dydd Iau 01 Hydref 2015

Bydd Castell Caernarfon yn troi’n las a gwyn nos Wener 2 Hydref i ddathlu dechrau Wythnos y Cŵn Tywys (3-11 Hydref).

 • Llun o Castell Caernarfon © Mel Parry

  Castell Caernarfon © Mel Parry

 • Llun o Castell Caernarfon © Mel Parry

  Castell Caernarfon © Mel Parry

 • Llun o Castell Caernarfon © Mel Parry

  Castell Caernarfon © Mel Parry

 • Llun o Castell Caernarfon © Mel Parry

  Castell Caernarfon © Mel Parry

Mae Cadw wedi rhoi caniatâd arbennig i’r elusen daflunio logo Cŵn Tywys Cymru ar furiau’r castell er mwyn tynnu sylw at wythnos arbennig i godi arian tuag at yr elusen.

Bydd y cyfan yn dechrau gyda thaith gerdded min nos o amgylch y castell ar 2 Hydref. Yn y digwyddiad hwn, ‘Dogs Unite’, bydd anifeiliaid anwes yn gwisgo fel uwch-arwyr er mwyn codi arian at Cŵn Tywys Cymru.

Dylai’r perchnogion ymgynnull ym maes parcio Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon am 6 yr hwyr, a bydd clogyn am ddim ar gael i’w hanifail anwes trwy gofrestru ymlaen llaw ar wefan y Cŵn Tywys.

Meddai Jacquie Hughes-Jones, Swyddog Codi Arian Cymunedol ar gyfer Cwn Tywys Cymru yn y Gogledd: “Mae castell Caernarfon yn enwog ledled y byd fel symbol eiconig o Gymru, yn gadarn ac urddasol. Rydyn ni am atgoffa pobl Gwynedd bod y gwasanaeth cwn tywys, fel y castell, yma o hyd.”

Gydol wythnos Cwn Tywys, bydd Arriva yn casglu arian gyda bwcedi codi arian ar 32 o’i fysus ‘siarad’, a bydd cyhoeddiadau clywedol er mwyn helpu teithwyr dall a rhannol ddall. Bydd yr arian a gesglir yn mynd tuag at darged Arriva o £5,000 i enwi ci bach tywys.