Cannoedd o babïau gan blant lleol i’w harddangos yng Nghastell Conwy

Dydd Mawrth 03 Tachwedd 2015

Fis Tachwedd bydd cannoedd o babïau yng Nghastell Conwy, wedi’u creu gan blant lleol, i goffáu Diwrnod y Cadoediad.

  • Llun o digwyddiad babïau yng Nghastell Conwy

    Digwyddiad babïau yng Nghastell Conwy

  • Llun o digwyddiad babïau yng Nghastell Conwy

    Digwyddiad babïau yng Nghastell Conwy

  • Llun o digwyddiad babïau yng Nghastell Conwy

    Digwyddiad babïau yng Nghastell Conwy

Bydd y gosodiad, dan arweiniad yr artist lleol Laura Stenhouse, yn cael ei ‘blannu’ o amgylch y castell, a bydd yn cynnwys pabïau a fydd yn creu siâp draig goch. Bydd yr arddangosfa ar arglawdd y castell sy'n wynebu'r dref gaerog hanesyddol, i gofio am y milwyr Cymreig a aberthodd eu bywydau dros eu gwlad.

Mae'r arddangosfa’n benllanw misoedd o weithdai gydag ysgolion yn ardal Conwy a'r gymuned leol. Defnyddiwyd poteli wedi'u hailgylchu i greu’r pabïau, ac mae'r ffrâm bren ar gyfer gwaith celf y ddraig wedi ei greu gan adran gwaith coed Goleg Llandrillo.

Dywedodd yr artist Laura Stenhouse, “Pleser pur oedd gweithio gyda phlant Conwy i greu darn o gelf er cof am y rhai a aberthodd eu bywydau yn ymladd dros eu gwlad.  

“Mae Castell Conwy yn lleoliad mawreddog a chwbl addas i groesawu’r darn hardd hwn o gelf gymunedol, a bydd yr arddangosfa yn gadael argraff barhaol, nid yn unig ar yr artistiaid sy'n arddangos eu gwaith - y plant - ond ar y gymuned leol hefyd.”

Meddai Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae'r prosiect celf cymunedol, sy’n digwydd yn ystod dathliadau canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, wedi rhoi cyfle i blant lleol gymryd rhan mewn rhywbeth hynod arbennig a fydd yn gadael atgof parhaol am aberth cenedlaethau blaenorol.

“Bydd yr arddangosfa yn drawiadol iawn, gyda Chastell Conwy yn gefndir iddi, a chaiff ei gwerthfawrogi gan ymwelwyr â'r dref yn ogystal â'r gymuned leol.”

Bydd y gwaith o osod y pabïau’n cychwyn ddechrau Tachwedd mewn da bryd ar gyfer Diwrnod y Cadoediad (11 Tachwedd), a bydd yr arddangosfa i’w gweld tan 21 Tachwedd.