Wyth cerflun sfferig sy’n adlewyrchu treftadaeth Cymru

Dydd Gwener 01 Awst 2014

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Cadw, wedi lansio prosiect newydd a fydd, yn llythrennol, yn adlewyrchu hanes Cymru.

Matt Wright

Matt Wright

Ar gyfer y prosiect newydd, 'Creiriau', mae Cadw’n gweithio gyda’r ffotograffydd 360º Matt Wright, wrth iddo ddefnyddio delweddau manylder uwch i greu cerfluniau sydd wedi’u hysbrydoli gan wyth o safleoedd mwyaf eiconig y wlad, gan gynnwys Gwaith Haearn Blaenfon ac Abaty Tyndyrn.

Mae’r artist gweledol sy’n gweithio yng Nghaerdydd yn arbenigo mewn trawsnewid delweddau panoramig yn gerfluniau sfferig mawr, a elwir yn ffotosfferau.

Creiriau fydd ei brosiect cyntaf ar raddfa fawr ar y ffurf arloesol hon yng Nghymru.

'Mae amrywiaeth eang o dirweddau hynod a threftadaeth gyfoethog Cymru wastad wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi’n greadigol,' meddai Matt.

'Ar ôl datblygu’r cyfrwng ffotosfferaidd yma, rwy’n edrych ymlaen yn arw at weithio gyda safleoedd treftadaeth arbennig yng Nghymru. Gyda chefnogaeth Cadw a Chyngor Celfyddydau Cymru, bydd cynulleidfaoedd newydd yn gallu gweld fy ngwaith ar hyd a lled y wlad hardd hon.'

Mae Mr Wright wrthi’n teithio ledled Cymru yn tynnu lluniau delwedd uwch o wahanol safleoedd Cadw ar hyn o bryd.

Bydd ei gerfluniau ffotosfferaidd i’w gweld yn safleoedd Cadw ledled Cymru o ddydd Sadwrn, 2 Awst tan ddydd Mercher, 17 Medi.

Bydd y sfferau i’w gweld ym Mhentre Ifan, Gwaith Haearn Blaenafon, Abaty Tyndyrn, Porthgain, Abaty Glyn y Groes, Grŵp Cytiau Din Lligwy a Chastell Rhaglan.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon: 'Dyma enghraifft dda arall o ddefnyddio technegau arloesol i annog pobl i gymryd diddordeb yn nhreftadaeth Cymru.

'Mae’n bwysig ystyried ffyrdd newydd o hyrwyddo ein treftadaeth er mwyn i drigolion Cymru a thwristiaid gael mwynhau ac ymweld â'r henebion sydd gennym yma.'

'Bydd y gosodiadau tymor byr hyn yn caniatáu i bobl fwynhau diwylliant a threftadaeth Cymru,' ychwanegodd Dr Ffion Reynolds, Rheolwr Treftadaeth a Chelfyddydau Cadw.

'Bydd yn gyfle i’n hymwelwyr gael profiadau a chael gweld gwahanol dirweddau Cymru yn wyth o'n henebion hyfryd.'

Bydd Matt a’i dîm ar y safle yn trafod y ffotosfferau pan fyddant yn cael eu gosod a bydd cyfle i ymwelwyr drafod ei waith.

Bydd y cerfluniau terfynol a’r dogfennau gorffenedig yn mynd ar daith gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru, a bydd y daith yn cael ei lansio yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd ym mis Mehefin 2015.

Bydd cerfluniau ffotosfferig Matt i’w gweld yn rhai o safleoedd Cadw ledled Cymru ar y dyddiadau canlynol:

  • 2 a 3 Awst — Pentre Ifan
  • 12 a 13 Awst — Gwaith Haearn Blaenafon
  • 15, 16 a 17 Awst — Abaty Tyndyrn
  • 18 a 19 Awst — Porthgain
  • 5, 6 a 7 Medi — Glyn y Groes
  • 8 a 9 Medi — Grŵp Cytiau Din Lligwy
  • 10, 11 a 12 Medi — Castell y Bere a Chastell Cricieth
  • 16 a 17 Medi — Castell Rhaglan