Cyfle i grwydro – am ddim

Dydd Gwener 15 Awst 2014

Ymunwch yn nathliadau pensaernïaeth a threftadaeth Cymru a dewch i grwydro treftadaeth genedlaethol y Cymry fel rhan o gynllun Drysau Agored 2014 sy’n digwydd dwy gydol mis Medi.

Drysau Agored

Drysau Agored

Bydd dros 350 o atyniadau’n cynnig mynediad, gweithgareddau neu ddigwyddiadau am ddim gydol y mis, a bydd ambell adeilad unigryw yn agor ei ddrysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Mae’r ŵyl yn gyfle unigryw i ddarganfod pensaernïaeth, gwaith dylunio, adeiladau a lleoedd ledled Cymru.

Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, sy’n trefnu Drysau Agored, sy’n cynnig cyfle i bobl leol ac ymwelwyr grwydro trysorau cudd diwylliant a hanes Cymru.

Mae amrywiaeth rhyfeddol o ddigwyddiadau wedi’u trefnu eleni gan gynnwys cyfle i brofi golygfeydd a seiniau bywyd sifiliaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn amgueddfa unigryw y Ffrynt Cartref yn Llandudno. Bydd yr amgueddfa hanes byw hon yn cynnig cyfle i ymwelwyr gymryd taith hunan-dywys a mynd nôl mewn amser drwy chwe blynedd o ryfel ar y ffrynt cartref.

Mae cyfle unigryw i ymweld â Synagog Ddiwygiedig Caerdydd am ddim ar gael hefyd yn ystod digwyddiad Drysau Agored. Sgrôl y Torah a'r ffenestri Beiblaidd yw dwy yn unig o nodweddion diddorol yr adeilad hwn.
 
Os hoffai’r ymwelwyr wybod mwy am y gyfraith, bydd Amgueddfa Pencadlys Heddlu De Cymru yn cynnig cyfle i ddysgu mwy am blismona yn y De o gyfnod y Celtiaid hyd at y presennol. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys ail-gread o gell heddlu o gyfnod Victoria (gan gynnwys carcharor preswyl!) ac Ystafell Gyhuddo Edwardaidd.

Mae’r cannoedd o ddigwyddiadau eraill sydd wedi'u trefnu eleni yn cynnwys cyfle i ymweld â Chapel Rhondda, sef y capel lle cafodd yr emyn enwog ‘Cwm Rhondda’ ei berfformio am y tro cyntaf.

Bydd dros ugain o safleoedd Cadw hefyd yn cymryd rhan yn yr ŵyl a chaiff yr ymwelwyr gyfle i grwydro Abaty Glyn-y-groes, Castell Caerffili, Abaty Tyndyrn, Llys Tretŵr ac eraill, a hynny yn rhad ac am ddim yn ystod yr ŵyl.

Mae Drysau Agored yn ddathliad blynyddol o bensaernïaeth a threftadaeth Cymru.   

Mae'n gyfle i’r cyhoedd ymweld â lleoedd nad ydyn nhw fel arfer ar agor neu ymweld am ddim â safleoedd sydd fel arfer yn codi tâl. Bydd safleoedd sydd fel arfer yn agored yn rhad ac am ddim yn cynnig rhywbeth ychwanegol i’w hymwelwyr nhw.  

Mae Drysau Agored yn rhan o Ddyddiau Treftadaeth Ewrop - rhaglen o ddigwyddiadau ledled Ewrop sy’n helpu i ehangu mynediad i’r dreftadaeth bensaernïol ac amgylcheddol a’i hybu. 

Drysau Agored hefyd yw’r rhaglen wirfoddol fwyaf yn y sector treftadaeth gyda dros 700 o ddigwyddiadau yn cael eu trefnu gan 1,800 o aelodau o'r gymuned, gan gynnwys teithiau tywys, llwybrau treftadaeth, darlithoedd, arddangosfeydd a chyngherddau.